Usmjerenje studija

Menadžment uredskog poslovanja

Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.
Nastavni plan:
Podijeli s drugima:
Detaljni opis

Zašto Menadžment uredskog poslovanja?

Usmjerenje Menadžment uredskog poslovanja je interdisciplinarno područje oblikovano kako bi odgovorilo na izazove učestalih pravnih reformi te poduzetničkog društva. Intenzivira kompetencije prvostupnika ekonomije za upravljačku operativu u uredskom poslovanju. Promatrajući ured kao mjesto na kojem surađuju menadžeri, stručni radnici, tajnice/ci ili uredsko osoblje, poslovi koje obavljaju najčešće pripadaju jednoj od ovih skupina poslova: odlučivanje, upravljanje  podacima, upravljanje  dokumentima, komunikacija i arhiviranje.

Posebnost ovog  usmjerenja je što uz temeljna znanja iz područja ekonomije student / studentica stječe i ostala znanja koja se u poslovnoj operativi svakodnevno traže. Osim na ekonomiju, studij stavlja naglasak na znanja iz polja prava a zbog čega velik broj državnih službenika odabire taj smjer, zatim informacijsko-komunikacijskih tehnologija (rad u Microsoftovu i Appleovu okruženju te razumijevanje i korištenje web-tehnologije), kao i na osnove menadžmenta (u vidu planiranja, organiziranja, donošenja poslovnih odluka i upravljanja ljudskim potencijalima). Sva navedena područja su pomno organizirana, kolegiji se nadopunjuju tako da student polako gradi svoju interdisciplinarnu bazu stručnog znanja iz područja ekonomije. Studenti /studentice se obrazuju za suradničke i operativne poslove kao i poslove srednje razine menadžmenta, kako u javnim i privatnim organizacijama koje posluju na domaćem i stranom tržištu, tako i u samostalnom poduzetništvu.

Studenti i studentice studijskog usmjerenja Menadžment uredskog poslovanja bit će osposobljeni za:

  • analiziranje, oblikovanje i provođenje poslovne strategije na svim razinama dionika u procesu te učinkovito upravljatnje konfliktima i stresom među istima uz poticanje intrinzične motivacije.
  • poznavanje pravila poslovnog komuniciranja radi postizanja optimalnog poslovnog učinaka ali i osobnog razvoja.
  • primjenu informacijsko-komunikacijskih alata i tehnika za rad na konkretnim interdisciplinarnim zadacima u operativnom dijelu uredskog poslovanja.
  • primjenu relevantnih pravnih normi u upravnom postupku kao i cjelokupnom uredskom poslovanju.
  • identifikaciju potreba za promjenama u poslovanju te razumijevanje iracionalnosti u ljudskom ponašanju.
  • upravljanje kvalitetom u uredskom poslovanju te donošenje poslovnih odluka prema trenutnim uvjetima rada i okruženju.
Kolegiji i profesori studija
1. semestar
Predmeti
2. semestar
Predmeti
3. semestar
Predmeti
4. semestar
Predmeti
5. semestar
Predmeti
6. semestar
Predmeti
Kratke informacije
Studij
Menadžment uredskog poslovanja
Način studiranja
Redovni, Izvanredni
Način izvođenja
Online
Trajanje studija
3 akademske godine / 6 semestara
ECTS
180
Cijena jedne godine studiranja:
2.700,00 €
Stručni naziv nakon završetka studija
prvostupnik / prvostupnica ekonomije
(bacc. oec.) (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)
Voditelj studija
mr. sc. Dubravka Maras, v. pred.