14/09/2023

Čestitamo kolegi Kristijanu Čoviću na obrani doktorske disertacije

Čestitamo kolegi Kristijanu Čoviću koji je danas, 7.9.2023. godine na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci, obranio doktorsku disertaciju te stekao znanstvenu titulu doktora znanosti.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Kvantitativna analiza konkurentnosti hrvatskog turizma u kontekstu članstva u EU” mentorirali su prof. dr. sc. Tea Baldigara te prof. dr. sc. Christian Stipanović.

Još jednom čestitamo i želimo puno uspjeha u daljnjem radu!