Preskoći do sadržaja

Hrvatski jezik i kultura za strance

Hrvatski jezik i kultura za strance

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE "LINGUA E CULTURA CROATA PER STRANIERI - MODULI A 1.1 E A 1.2"

LIFELONG LEARNING PROGRAMME „CROATIAN LANGUAGE AND CULTURE FOR FOREIGNERS – MODULES A 1.1 AND A 1.2“

PROGRAMM FÜR LEBENSLANGES LERNEN "KROATISCHE SPRACHE UND KULTUR FÜR AUSLÄNDER - MODULE A 1.1 UND A 1.2"

Stranac ste na radu u Hrvatskoj ili boravite u Hrvatskoj iz privatnih razloga? Želite naučiti osnove hrvatskog jezika i pisma te time lakše komunicirati u novoj okolini?

Upišite tečaj „Hrvatski jezik i kultura za strance – razine A 1.1 i A 1.2 te steknite komunikacijsku kompetenciju na hrvatskome jeziku potrebnu za Vaše uspješno funkcioniranje u svakodnevnim poslovnim i privatnim situacijama.

Zašto hrvatski jezik za strance?

Republiku Hrvatsku kao mjesto svojeg života i rada svake godine odabire sve više državljana stranih zemalja koji su govornici različitih polaznih jezika. Usprkos sveprisutnoj dominaciji engleskoga, ovladavanje i služenje jezikom sredine u kojoj živi, bez obzira na to je li riječ o svjetskom jeziku ili malom nacionalnom jeziku, pojedincu donosi golemu prednost u svakodnevnim interakcijama s okolinom, samostalnost u komunikaciji i naposljetku podiže kvalitetu života u novoj i često nepoznatoj sredini.

Opis programa

Program se sastoji od jezičnog i kulturološkog modula te vježbi izgovora. Drugim riječima, polaznici će biti poučavani hrvatskomu jeziku, izgovoru hrvatskih glasova te osnovama hrvatske kulture (povijest, zemljopis, književnost, glazba, umjetnost, popularna kultura, sport…).

Ishodi učenja, način poučavanja i nastavni sadržaji usklađeni su sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezikom (ZEROJ), temeljnim dokumentom Vijeća Europe koji regulira vrednovanje znanja i kompetencija stranih jezika u Europskoj uniji.

U skladu sa ZEROJ-em, kompletni se tečaj, u svojem integralnom obliku, sastoji od dva modula (A 1.1 i A 1.2). Svaki se modul odvija kroz 75 nastavnih sati, a nakon odslušana oba modula ostvaruje se ovladanost hrvatskim jezikom na razini A 1 (150 sati učenja jezika).

Tečaj je moguće pohađati i u ubrzanom obliku, odnosno kroz 6 modula, od kojih se svaki sastoji od 25 nastavnih sati.

Integralni oblik tečaja

Razina A 1.1

 • Trajanje u nastavnim satima: 75
 • Način izvedbe: 15 tjedana x 5 sati tjedno

Razina A 1.2

 • Trajanje u nastavnim satima: 75
 • Način izvedbe: 15 tjedana x 5 sati tjedno

Brzi tečajevi

1. tečaj

 • Razina (modul); A 1.1 (1.dio)
 • Trajanje u nastavnim satima: 25
 • Način izvedbe: 5 tjedana x 5 sati tjedno

2. tečaj

 • Razina (modul); A 1.1 (2.dio)
 • Trajanje u nastavnim satima: 25
 • Način izvedbe: 5 tjedana x 5 sati tjedno

3. tečaj

 • Razina (modul); A 1.1 (3.dio)
 • Trajanje u nastavnim satima: 25
 • Način izvedbe: 5 tjedana x 5 sati tjedno

4. tečaj

 • Razina (modul); A 1.2 (1.dio)
 • Trajanje u nastavnim satima: 25
 • Način izvedbe: 5 tjedana x 5 sati tjedno

5. tečaj

 • Razina (modul); A 1.2 (2.dio)
 • Trajanje u nastavnim satima: 25
 • Način izvedbe: 5 tjedana x 5 sati tjedno

6. tečaj

 • Razina (modul); A 1.2 (3.dio)
 • Trajanje u nastavnim satima: 25
 • Način izvedbe: 5 tjedana x 5 sati tjedno

Cilj programa

Cilj programa je kroz komunikacijski pristup poučavanju jeziku omogućiti polaznicima stjecanje komunikacijske kompetencije na hrvatskome jeziku na početnoj razini. U skladu s time, polaznike će se nastojati opremiti znanjima koja su im potrebna za komuniciranje na hrvatskome jeziku u svakodnevnim poslovnim i privatnim situacijama.

Ishodi učenja

Nakon završenog programa, polaznici će moći:

 • u polaganom i jasnom govoru raspoznati i identificirati poznate riječi i osnovne fraze u vezi sa svojom osobom (predstavljanje, pozdravljanje, nazivi zanimanja, etnici), obitelji (članovi obitelji) i neposrednom konkretnom okolinom (opis, pripadnost, prostorni odnosi)
 • interpretirati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice prilikom čitanja kraćih tekstova na hrvatskom jeziku
 • voditi jednostavan razgovor (u kontekstu upoznavanja, snalaženja u prostoru i među objektima) ako je sugovornik spreman ponoviti, usporiti ili preformulirati rečeno te mu pomoći formulirati ono što želi izreći te postaviti jednostavna pitanja i dati jednostavne odgovore u područjima raspoznavanja poznatih objekata i ljudi
 • ispuniti formulare s osobnim pojedinostima (npr., upisati svoje ime, nacionalnost i adresu na obrazac za prijavu u hotel ili na određeni zahtjev/molbu…)
 • koristiti jednostavne fraze i rečenice kako bi opisao odakle dolazi, gdje stanuje i ljude koje poznaje (nacionalnost, osobine ličnosti)
 • napisati jednostavne izolirane fraze i rečenice (S + P + O) koristeći lekseme s kojima se dotad upoznao.

Kome je program namijenjen?

Program mogu upisati i pohađati svi stranci s reguliranim pravnim statusom u Republici Hrvatskoj (stranci s odobrenim privremenim boravkom prema Zakonu o strancima, Narodne novine 79/07), kao i državljani Republike Hrvatske kojima je hrvatski jezik drugi jezik, odnosno nije materinski.

Način, vrijeme i mjesto održavanja nastave

Nastava je organizirana u obliku predavanja te jezičnih i fonetskih vježbi. Nastava se odvija u obliku 2,5 + 2,5 nastavna sata tjedno odnosno u bloku od 5 nastavnih sati tjedno (ovisno o potrebama i preferencijama polaznika).

Mjesto održavanja seminara:

 • prostorije dislociranog studija u Zagrebu, Lastovska 23
 • prostorije Veleučilišta Baltazar u Zaprešiću, Vladimira Novaka 23, Zaprešić
 • kao in-house tečaj u prostorijama naručitelja

Obveze polaznika

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na nastavi, polaganje završnog ispita (pisani dio, usmeni dio, čitanje, slušanje).

Cijena obrazovanja

Cijena po tečaju u trajanju od 25 sati: 1.600,00 kn.

U cijenu tečaja uključeni su nastavni materijali i udžbenik.

Mogućnost plaćanja kreditnom karticom do pet rata.

Voditeljica tečaja

Mateja Šporčić, mag. philol. croat. et mag. litt. comp., pred., Veleučilište Baltazar Zaprešić

Mateja Šporčić predavačica je na Veleučilištu Baltazar. U okviru kolegija Croatian language and culture for foreigners I i II kroz nekoliko je akademskih godina (2014./2015. – 2019./2020.) poučavala strane studente hrvatskomu. Dosad je izlagala na trima stručnim i znanstvenim skupovima za lektore hrvatskoga kao inog (drugog i stranog) jezika te je objavila dva znanstvena i jedan stručni rad iz tog područja.

Upisi i uvjeti upisa

 • sklopljen Ugovor o pohađanju nastave (potreban OIB)
 • uplata prvog obroka.

Sadržaj dokumenta koji se dobiva završetkom nastavnog programa

Na kraju ove edukacije svaki polaznik prima potvrdu na hrvatskom jeziku s nazivom nastavnog programa, popisom nastavnih tema, imenima i prezimenima nastavnika i brojem odslušanih nastavnih sati.

Početak nastave

Nakon popunjenja nastavne skupine.

Kontakt i upisi

Stručna suradnica za cjeloživotno obrazovanje i učenje Ljiljana Nekić
ljnekic@bak.hr / 099 308 5918 ili

Mateja Šporčić
msporcic@bak.hr

*Napomena

U slučaju nedovoljnog broja prijava program se neće održati.

Prijavi se
Pristupačnost