Preskoći do sadržaja

Interpretacija baštine za razvoj turističkog proizvoda

Interpretacija baštine za razvoj turističkog proizvoda

Želite se baviti kulturnim turizmom, a ne znate odakle početi? Djelatnik ste u području turizma ili kulture te želite razviti inovativni proizvod baziran na kulturnoj i prirodnoj baštini mjesta?

Prijavite se na program stručnog usavršavanja „Interpretacija baštine za razvoj turističkog proizvoda“ i naučite oblikovati jedinstvena turistička iskustva koristeći širok raspon kreativnih metoda i pristupa, od tematskih tura i vođenja do izložbi i autentičnih suvenira.

Zašto interpretacija baštine?

Suvremeni razvoj turizma stvorio je potrebu kreiranja inovativnih kulturno-turističkih proizvoda temeljenih na jedinstvenoj baštini mjesta. Interpretacija baštine umijeće je stvaranja i prenošenja autentičnog doživljaja baštine i uključuje različite kreativne metode i alate komunikacije s korisnicima (storytelling, tematske ture, oživljena povijest, igre i aktivno sudjelovanje posjetitelja) u stvaranju novih, individualiziranih narativa u skladu s potrebama i karakteristikama pojedinog područja.

Interes za takvim oblicima turističkog vođenja i prezentacije baštine u Hrvatskoj sve je veći, kako kod samih gostiju koji žele doživjeti nešto novo i drugačije tako i kod djelatnika u kulturi i turizmu koji žele na nov i kreativan način prikazati svoje mjesto i ispričati svoje priče.

Opis programa

Program nudi osnovna teorijska znanja o interpretaciji baštine i njezinu planiranju te osposobljava polaznike za kreiranje i razvoj interpretacijskih proizvoda kao što su tematske šetnje, kostimirane ture, izložbe, igrifikacija, koncept suvenira i tematskih proizvoda te prezentacije i branding u seoskom turizmu, smještajnim i prodajnim objektima te kulturnim institucijama.

Cilj programa

Cilj je programa upoznati polaznike s teorijom, metodama i tehnikama interpretacije baštine u svrhu stvaranja inovativnih baštinskih i kulturno-turističkih proizvoda.

Programom se stječu znanja o personalnoj i ne-personalnoj interpretaciji, istraživanju i razumijevanju potreba različitih skupina korisnika i uloge baštine u održivom razvoju te vještine planiranja i upravljanja interpretacijskim projektima u turizmu.

Ishodi učenja

Nakon završenog programa polaznici će moći:

  • analizirati suvremene trendove u prezentaciji baštine i kulturom turizmu te koncept i glavna načela interpretacije baštine, kao i ulogu baštine u održivom razvoju
  • provesti istraživanje potreba različitih skupina korisnika u svrhu njihova razumijevanja i uključivanja u interpretacijsko planiranje
  • vrednovati i odabrati različita sredstava personalne i nepersonalne interpretacije ovisno o kontekstu i baštinskom fenomenu
  • samostalno kreirati vlastite baštinske tematske, komunikacijske i edukativne proizvode temeljene na interpretaciji i prezentaciji baštine
  • samostalno planirati i upravljati interpretacijskim projektom u turizmu.

Kome je program namijenjen?

Turističkim vodičima, muzejskim vodičima, turističkim i baštinskim djelatnicima, djelatnicima parkova prirode, malim poduzetnicima u turizmu i baštini, iznajmljivačima, ugostiteljima, članovima KUD-ova, tradicionalnim obrtnicima, proizvođačima suvenira, menadžerima destinacije i svima drugima koji imaju priliku ili žele predstavljati baštinu posjetiteljima kroz svoje kulturno-turističke proizvode.

Način, vrijeme i mjesto održavanja nastave

Nastava je organizirana u obliku predavanja i teorijskih i terenskih vježbi u trajanju od 6 tjedana (blok od 5 sati jedanput tjedno – petkom).

Mjesto održavanja seminara: prostorije dislociranog studija u Zagrebu, Lastovska 23.

Nastava se izvodi u učionicama uz uporabu audio-vizualnih pomagala kao i terenskom nastavom. Za dio polaznika i u slučaju potrebe dio nastave može se izvoditi online.

Obveze polaznika

Redovito pohađanje nastave, izrada tjednih radnih zadataka i završni projekt – skica interpretativnog proizvoda prema zadanim uputama.

Cijena programa

2.400,00 kuna po polazniku. U cijenu tečaja uključena je terenska nastava i priručnik.

Cijena za rane prijave, do 5.1.2022. iznosi 1.800,00 kuna.

Mogućnost plaćanja kreditnom karticom do pet rata.

Voditeljice tečaja

Dr. sc. Lana Domšić, Veleučilište Baltazar Zaprešić
Doktorica znanosti iz područja muzeologije i profesorica povijesti umjetnosti, doktorirala na temu „Participativna interpretacija baštine i društveni učinci na mlade“. Radno iskustvo stjecala u muzejima Galerija Klovićevi dvori, MUO i MSU u Zagrebu i Peggy Guggenheim Collection u Veneciji te na različitim kulturno-obrazovnim projektima u Hrvatskoj, Čileu i Španjolskoj. Nositeljica kolegija Menadžment baštine, Kulturni i kreativni turizam, Hrvatska umjetnost u europskom kontekstu i Dizajn i vizualne komunikacije.

Iva Silla, Secret Zagreb
Autorica i voditeljica programa Secret Zagreb, branda koji okuplja niz kreativnih tematskih šetnji i igrificiranih tura. Voditeljica podcasta Croatia Underrated i analognih igrificiranih istraživanja Playful Croatia.
Certificirani interpretacijski vodič i trener (National Association for Interpretation, SAD; Interpret Europe, Njemačka). Autorica brojnih edukativnih sadržaja na polju inovativne prezentacije baštine i projektnog upravljanja u kulturnom turizmu.

Upisi i uvjeti upisa

  • završena srednja škola
  • sklopljen Ugovor o pohađanju nastave (potrebna osobna iskaznica i OIB)
  • uplata prvog obroka.

Sadržaj dokumenta koji se dobiva završetkom nastavnog programa

Na kraju ove edukacije svaki polaznik prima potvrdu na hrvatskom jeziku s nazivom nastavnog programa, popisom nastavnih tema, imenima i prezimenima nastavnika i brojem odslušanih nastavnih sati.

Početak nastave

Petak, 04.02.2022., od 17:00 do 21:00.

Kontakt i upisi

Stručna suradnica za cjeloživotno obrazovanje i učenje Ljiljana Nekić
ljnekic@bak.hr / 099 308 5918 ili

Dr. sc. Lana Domšić,
ldomsic@bak.hr / 098 168 9358

*Napomena

U slučaju nedovoljnog broja prijava program se neće održati.

Prijavi se
Pristupačnost