Preskoći do sadržaja

Turistički vodič

Turistički vodič

Volite putovanja i rad s ljudima, komunikativni ste, dinamični i kreativni? Tražite posao koji je ne samo dobro plaćen nego i zabavan? Postanite licencirani turistički vodič i priključite se dinamičnomu turističkom sektoru.

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju vezanu uz epidemiju Covid-19, Veleučilište Baltazar Zaprešić u narednom periodu provodi seminar za turističkog vodiča na daljinu (online).

Moguće je dobiti licencije za Zagreb, Zagrebačku, Zadarsku i Ličko-senjsku županiju.

Današnji turizam postaje sve kompleksniji, pa tako i zahtjevi turista postaju usmjereni na ostvarenje turističke iluzije savršenog putovanja, u čijem je stvaranju jedna od najvažnijih karika upravo turistički vodič. Svojim znanjem, pristupom, zanimljivim pričama i strastvenošću u pripovijedanju turistički vodič stvara upečatljivi doživljaj destinacije koju turisti posjećuju. Osim toga, to je visokocijenjen i dobro plaćen posao koji možete obavljati i uz svoje stalno zaposlenje.

Uvjeti za pohađanje seminara

Uvjeti za pohađanje seminara
  • najmanje srednja stručna sprema
  • državljanstvo Republike Hrvatske ili zemlje članice Europske unije
  • poslovna sposobnost
  • aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

Trajanje i lokacija seminara

Trajanje i lokacija seminara

Seminar traje mjesec dana, a predavanja se izvode u poslijepodnevnim satima.

Tečaj počinje 24. 9. 2021. godine.

Cijene seminara

Cijene seminara

Cijene se kreću od 1500 do 3500 kuna, ovisno o seminaru. Za točne cijene seminara kliknite na link niže.

Cijena uključuje troškove seminara i predavanja, nastavne materijale, polaganje stručnog ispita, polaganje posebnog dijela ispita, izlazak na dva ispitna roka te praćenje dijela predavanja s pomoću sustava za učenje na daljinu e-Baltazar.

Saznaj detaljnije o cijenama seminara

  • Turistički vodič (opći dio*) - cijena: 3.500,00 kuna
  • Posebni dio: Grad Zagreb i Zagrebačka županija - cijena: 1.500,00 kuna
  • Posebni dio: Zadarska županija – cijena: 2.700,00 kuna (uključen prijevoz autobusom tijekom terenske nastave, polaznici snose trošak dolaska i smještaja u Zadru)
  • Posebni dio: Ličko-senjska županija – cijena: 1.600,00 kn (uključen prijevoz autobusom tijekom terenske nastave, polaznici snose trošak smještaja tijekom terenske nastave)

*položen opći dio ispita preduvjet je za polaganje posebnih dijelova po županijama

Termini održavanja seminara

Termini održavanja seminara

Uvodno predavanje 24.9.2021.

PRIJAVI SE!

Veleučilište Baltazar poziva sve zainteresirane kandidate na upis seminara za turističkog vodiča i polaganje stručnog ispita u općem dijelu i posebnom dijelu za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zadarsku županiju te Ličko-senjsku županiju, na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10 i 30/14) i Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08), a u skladu s dopusnicom Ministarstva turizma Republike Hrvatske za provođenje stručnog ispita za turističkog vodiča.

Iskoristite posljednju priliku za polaganje ispita prema staromu programu, odnosno Pravilniku o polaganju ispita za turističkog vodiča prije nego što na snagu stupi novi.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas s povjerenjem na turizam@bak.hr ili 01 4008 104.

Prijavi se