Preskoći do sadržaja

Upravljanje i procjena vrijednosti nekretnina

Upravljanje i procjena vrijednosti nekretnina

Želite li unaprijediti svoja postojeća znanja o upravljanju i procjeni vrijednosti nekretnina? Bavite se nekretninama i tražite multidisciplinarni program usavršavanja? Bavite se procjenom vrijednosti nekretnina i treba vam dodatna specijalizacija?

Započnite s razvojem svojih znanja i kompetencija u području upravljanja i procjene vrijednosti nekretnina tako što ćete učiti od vrhunskih stručnjaka s višegodišnjim iskustvom u području upravljanja nekretninama, zemljišnoknjižnog prava, graditeljstva, procjena, ekonomije…

Veleučilište Baltazar Zaprešić provodi program stručnog usavršavanja Upravljanje i procjena vrijednosti nekretnina, koji je potvrdilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a nastavnici koji predaju vrhunski su stručnjaci u svojim profesijama i područjima specijalizacije.

Zašto?

Za upravljanje nekretninama i procjenu njihove vrijednosti potrebna su multidisciplinarna znanja iz ekonomije, prava, zemljišnih evidencija, graditeljstva i urbanizma te samih procjena i metoda upravljanja nekretninama, a koja se trenutno ne mogu steći formalnim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, s obzirom na to da je nakon 80 godina odsustva bilo kakvog propisa koji bi normirao procjenu vrijednosti nekretnina na tržišnoj osnovi 2015. godine donesen Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), potrebno je omogućiti kvalitetnu edukaciju svim osobama koje se profesionalno bave poslovima u okviru kojih se izrađuju procjene: vještacima, procjeniteljima, službenicima u JLP(R)S-a ili državnim tijelima, posrednicima u prometu nekretnina, namještenicima u tvrtkama koje posluju nekretninama i sl.

Završetkom ovog nastavnog programa svaki će polaznik primiti odgovarajuću potvrdu koju će, prema članku 3. Pravilnika o stalnim sudskim procjeniteljima (NN 64/98, 88/08) moći, uz ostale dokumente, priložiti pri podnošenju svog zahtijeva za pokretanjem postupka za imenovanje stalnog sudskog procjenitelja u odgovarajućem županijskom, trgovačkom odnosno općinskom sudu.

Opis programa

Program stručnog usavršavanja Upravljanje i procjena vrijednosti nekretnina objedinjuje znanja koja su povezana s oporezivanjem nekretnina, računovodstvom nekretnina, poslovnom etikom u poslovanju s nekretninama, poznavanjem osnovnih procedura zemljišne uprave (katastra i zemljišnoknjižnih procedura), osnovama regulative u graditeljstvu i prostornom uređenju, procjenama vrijednosti nekretnina te upravljanjem nekretninama.

Cilj programa

Cilj ovog nastavnog programa jest omogućiti polaznicima teorijska i praktična znanja o uspješnom  upravljanju nekretninama te ispravnoj procjeni njihove vrijednosti.

Ishodi učenja

 1. Primijeniti računovodstvena i porezna određenja prilikom raspolaganja nekretninama. 
 2. Primijeniti odgovarajuće propise u građenju i evidentiranju nove nekretnine.
 3. Primijeniti ključne elemente upravljanja nekretninama i prezentirati strategiju upravljanja nekretninama. 
 4. Procijeniti vrijednost nekretnine primjenom poredbene, prihodovne i troškovne metode. 

Nastavne teme programa

 1. Osnove oporezivanja i računovodstva nekretnina (8 nastavnih sati i 2 sata vježbi): osnove ekonomije, zakonska određenja računovodstva nekretnina, porezno određenje nekretnina  
 2. Pravni aspekti na nekretninama i etika poslovanja (stvarno i obvezno pravo) (8 nastavnih sati i 2 sata vježbi): stjecanje prava vlasništva na nekretninama, pravni poslovi i poslovna etika
 3. Zemljišna uprava (katastar i gruntovnica) (8 nastavnih sati): glavni elementi i načela sustava zemljišne uprave, pregled najvećih sustava zemljišne uprave u Europi i svijetu, suvremeni propisi iz područja katastra i zemljišnih knjiga u Hrvatskoj, odabrani primjeri katastarskih i zemljišnoknjižnih upisa
 4. Regulativa u graditeljstvu i prostornom uređenju (8 nastavnih sati): zakonske osnove, primjena Zakona o prostornom uređenju, primjena Zakona o gradnji i posebna poglavlja
 5. Procjena vrijednosti nekretnina, teorija i praktičan rad (18 nastavnih sati, 6 sati vježbi i 10 sati samostalnog rada): osnove, analiza podataka, poredbena metoda, prihodovna metoda, troškovna metoda, posebni načini procjena, izrada stručnog rada  
 6. Upravljanje nekretninama, teorija i praktičan rad (18 nastavnih sati, 6 sati vježbi i 10 sati samostalnog rada): uvod, strategija i organizacija, ponašanje tržišta nekretnina, investicije, održavanje i upravljanje nekretninama, praksa upravljanja nekretninama, izrada stručnog rada.

Obveze polaznika

 • Prisutnost na predavanjima i vježbama.
 • Nakon svake nastavne teme slijedi kratka provjera usvojenih znanja polaznika. 
 • Nakon pete i šeste nastavne teme (modula) polaznici trebaju izraditi po jedan stručni rad (procjembeni elaborat vrijednosti nekretnine).

Kome je namijenjena edukacija?

Edukacija je namijenjena osobama koje ispunjavaju uvjete upisa na ovaj nastavni program cjeloživotnog obrazovanja i učenja, odnosno onim osobama koje su u radnom odnosu i bave se izravno ili neizravno upravljanjem i procjenom vrijednosti nekretnina.

Trajanje, vrijeme i mjesto održavanja nastave

Program edukacije traje 104 nastavna sata, koji su raspoređeni tijekom vikenda (petkom od 17,00 do 21,00 sati i subotom od 09,00 do 13,00 sati).

Mjesto održavanja nastave: Zagreb, Lastovska 23 (1. kat) uz mogućnost praćenja nastave online.

Cijena obrazovanja

1.260,87 € (9.500,00 kuna) po polazniku.

Mogućnost plaćanja kreditnom karticom.

10% popusta na jednokratnu uplatu.

Početak nastave

Edukacija započinje 13.10.2023. uz mogućnost usuglašavanja termina prema potrebama grupe.

Način izvedbe nastavnih programa

Nastava se izvodi u učionicama uz uporabu audio-vizualnih pomagala. Za dio polaznika i u slučaju potrebe, nastava se može izvoditi online.
Nakon završetka svake teme odnosno modula slijedi provjera znanja. Nakon pete i šeste teme, osim provjere znanja, polaznici trebaju uspješno izraditi po jedan stručni rad, odnosno odgovarajući elaborat.

Nastavnici

 • Doc. dr. sc. Vlasta Roška obavljala je poslove poreznog savjetovanja, direktora, voditelja računovodstva, voditelja plana i analize.
 • Dr. sc. Ljiljana Matuško Antonić obavljala je poslove savjetnice na Ustavnom sudu RH, sutkinje Općinskog suda u Zagrebu te načelnice sektora u Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.
 • Dr. sc. Marko Ignjatović stručnjak je za digitalnu transformaciju različitih tipova organizacija i upravljanja nekretninama u lokalnoj samoupravi, a surađivao je s velikim brojem lokalnih i regionalnih samouprava, nevladinih organizacija, državnih institucija i međunarodnih korporacija. 
 • Branimir Majčica, mag., obavljao je sljedeće poslove: viši stručni savjetnik pročelnika – geodet, voditelj Službe za vrednovanje nekretnina Grada Zagreba, Voditelj Odsjeka za dokumentaciju o ispravama, stručni suradnik za zemljišta.
 • Mr. sc. Željko Uhlir državni je tajnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske. Prije toga obavljalo je sljedeće dužnosti: zamjenik ministra graditeljstva i prostornog uređenja, direktor vladine agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, direktor sektora za investicije, pročelnik za upravljanje imovinom grada,stalni sudski vještak itd.

Kontakt i upisi

Stručna suradnica za cjeloživotno obrazovanje i učenje Ljiljana Nekić ljnekic@bak.hr / 099 308 5918

Prijaviti se može na jednu od navedenih e-adresa ili biranjem jednog od dvaju navedenih telefonskih brojeva.
Upisi traju do postizanja optimalnog broja polaznika. Potencijalni polaznici koji se nisu mogli upisati u prvu nastavnu skupinu bit će uneseni u evidenciju prve sljedeće.

Upisi i uvjeti upisa

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje uz posjedovanje radnog staža od minimalno dvije godine u poslovanju nekretninama
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij u znanstvenim poljima građevinarstvo, arhitektura, geodezija, ekonomija, pravo, ili
 • završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički stručni diplomski studij u znanstvenim poljima građevinarstva, arhitekture, geodezije, ekonomije, prava, ili
 • završen predbolonjski diplomski studij u znanstvenim poljima građevinarstvo, arhitektura, geodezija, ekonomija, pravo ili
 • završen preddiplomski ili diplomski studij u nekom drugom znanstvenom polju uz posjedovanje radnog staža od minimalno jedne godine u poslovanju nekretninama
 • sklopljen Ugovor o pohađanju nastave (potrebna osobna iskaznica i OIB)
 • uplata prvog obroka.

Sadržaj dokumenta koji se dobiva završetkom nastavnog programa

Na kraju ove edukacije svaki će polaznik primiti potvrdu na hrvatskom jeziku s nazivom nastavnog programa, popisom položenih nastavnih tema, imenima i prezimenima nastavnika, brojem odslušanih nastavnih sati te popisom samostalno izrađenih i ocijenjenih elaborata procjene nekretnina.

Detaljan nastavni program edukacije

Strukturu programa Upravljanje i procjena vrijednosti nekretnina prema pojedinim nastavnim temama (modulima), trajanje u nastavnim satima, poglavlja i popis stručne literature možete pogledati OVDJE.

*Napomena

U slučaju nedovoljnog broja prijava program se neće održati.

Prijavi se
Pristupačnost