Preskoći do sadržaja

Web-dizajn u Wordpressu

Web-dizajn u Wordpressu

Želite kreirati web-stranice, a učenje programiranja čini vam se kompleksnim? Pokrećete svoj posao i želite sami izraditi web-stranicu?

Prijavite se na program stručnog usavršavanja Web-dizajn u Wordpressu“ i naučite kreirati i održavati web-stranice bez uporabe i prethodnog znanja programskih jezika.

Zašto web-dizajn u Wordpressu?

Zbog sve većeg korištenja digitalnih alata u promociji poslovanja, sve se više traže kompetencije i znanja iz područja web-tehnologija. Relativno visoke cijene izrade i održavanja web-stranica otežavaju promociju putem weba mikro-, malom i srednjem poduzetništvu i povećavaju troškove njihova poslovanja. Ovaj tečaj cjeloživotnog učenja namijenjen je osposobljavanju različitih privatnih i poslovnih korisnika za kreiranje i održavanje web-stranica, što će pridonijeti njihovu boljem pozicioniranju na tržištu. Prednost ovog programa, u odnosu na slične edukacije iz web-dizajniranja, jest u tome što se ovaj program odnosi na web-dizajn za koji nije potrebno prethodno znanje programiranja te je namijenjen kreiranju, održavanju i ažuriranju web-stranica kroz CMS sustav Wordpress.

Opis programa

Programom „Web-dizajn u Wordpressu“ polaznici će spoznati koncept web-stranica, njihove mogućnosti i primjenu kroz CMS sustav Wordpress zbog njegove popularnosti i široke primjene u kreiranju web-stranica, pri čemu se posebno naglašava kreiranje web-stranica bez programiranja u programskim jezicima.

Cilj programa

Cilj programa jest omogućiti polaznicima teorijska i praktična znanja o kreiranju i održavanju web-stranica kroz CMS sustav Wordpress. Polaznici će dizajnirati mrežne stranice te se upoznati s procesom izgradnje suvremenoga weba (od zakupa domene do finalizacije izgradnje mrežnih stranica i optimizacije za web-pretraživače) bez programiranja u programskim jezicima.

Ishodi učenja

Nakon završenog programa, polaznici će moći:

 • Primijeniti različite web-alate i njihove mogućnosti u svakodnevnom radu
 • Procijeniti opravdanost razvoja web-stranica u poslovnom okruženju
 • Kreirati različite web-elemente s obzirom na informacije i dostupne medije
 • Osmisliti digitalne multimedijske materijale potrebne u poslovnim sustavima
 • Kreirati logičku međuovisnost između osnovnih elemenata više mrežnih dokumenata
 • Kombinirati različite web-elemente s obzirom na responzivnost.

Kome je program namijenjen?

Studentima Veleučilišta Baltazar studija Poslovanje i upravljanje koji imaju potrebu za znanjem o kreiranju, održavanju i ažuriranju web-stranica kod poslodavaca ili za svoje osobne potrebe i privatno poslovanje. Mikro-, malim i srednjim poduzetnicima, udrugama i ostalim korisnicima koji imaju potrebu usavršavati korištenje digitalnih alata za privatne i poslovne svrhe.

Način, vrijeme i mjesto izvođenja nastave

Nastava je organizirana u obliku predavanja i laboratorijskih vježbi u trajanju od 4 tjedna (blok od 5 sati jedanput tjedno ili prema dogovoru unutar grupe).

Nastava se izvodi u računalnom laboratoriju uz uporabu računala.

Mjesto održavanja nastave: prostorije Veleučilišta Baltazar Zaprešić, Vladimira Novaka 23, Zaprešić

Obveze polaznika

Redovito pohađanje nastave, izrada tjednih radnih zadataka i završni projekt – izrađena web-stranica

Cijena obrazovanja

1.500,00 kuna po polazniku

Mogućnost plaćanja kreditnom karticom do pet rata.

 Polaznici iz iste pravne osobe ostvaruju sljedeći popust:

 • 2 polaznika – 10% popusta
 • 3 polaznika – 20% popusta.

Voditelj tečaja

Krešimir Jurina, struč. spec. ing. techn. inf. i struč. spec. oec., v. pred.

Viši predavač Veleučilišta Baltazar Zaprešić iz područja informacijskih tehnologija. Predaje na kolegijima Uvod u (X)HTML i CSS, Primijenjena poslovna informatika, Osnove informatike, Informacijski sustavi, IT potpora projektnim timovima, Poslovna inteligencija.

Upisi i uvjeti upisa

 • završena srednja škola
 • sklopljen Ugovor o pohađanju nastave (potrebna osobna iskaznica i OIB)
 • uplata prvog obroka.

Sadržaj dokumenta koji se dobiva završetkom nastavnog programa

Na kraju ove edukacije svaki polaznik prima potvrdu na hrvatskom jeziku s nazivom nastavnog programa, popisom nastavnih tema, imenima i prezimenima nastavnika te s brojem odslušanih nastavnih sati.

Početak nastave

Tijekom mjeseca listopada prema dogovoru, nakon popunjenja skupine.

Kontakt i upisi

Stručna suradnica za cjeloživotno obrazovanje i učenje Ljiljana Nekić
ljnekic@bak.hr / 099 308 5918 ili

Krešimir Jurina, struč. spec. ing. techn. inf. i struč. spec. oec., v. pred.
kjurina@bak.hr / 098 594-555

Prijavi se