Preskoći do sadržaja

Kontakti

Adresa

Vladimira Novaka 23, 10 290 Zaprešić

Pogledaj na karti

Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte!

Greška

Success

Ostali kontakti

Vodstvo Veleučilišta

Dekan

dr. sc. Ivan Ružić, prof. v. š.
tel.: 01/3355-477
e-adresa: dekan@bak.hr

Prodekanica za nastavu i studente

dr. sc. Petra Popek Biškupec, prof. v. š.
e-adresa: pbiskupec@bak.hr

Pomoćnik dekana za administrativne i računovodstvene poslove

Ivan Pokupec, univ. spec. oec
tel.: 01/4001-386
e-adresa: ivan.pokupec@bak.hr

Glavna tajnica Veleučilišta

Nina Nemčić, mag. iur.
tel.: 01/3355-476
e-adresa: nina.nemcic@bak.hr

Voditeljica Ureda dekana

Gordana Kuš Gašparić
tel.: 01/3355-477, faks: 01/3355-480
e-adresa: tajnistvo@bak.hr

Predstojnici Veleučilišnih odjela

Odjel preddiplomskih stručnih studija

Predstojnica:
Suzana Herman, mag. oec., v. pred.
sherman@bak.hr

Odjel specijalističkih diplomskih stručnih studija

Predstojnica:
Ivana Lacković, univ. spec. oec., v. pred.
ivanalackovic.marketing@bak.hr

Odjel znanstveno istraživačkog i stručnog rada

Predstojnik:
izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža
imiloloza@bak.hr

Odjel cjeloživotnog obrazovanja i učenja

Predstojnik:
dr. sc. Antal Balog
abalog@bak.hr

Odjel za mobilnost i međunarodnu suradnju

Predstojnik:
izv. prof. dr. sc. Alan Labus
alabus@bak.hr

Odjel za kvalitetu, učenje na daljinu i razvoj informacijskih tehnologija

Predstojnik:
mr. sc. Kristijan Čović, v. pred.
kcovic@bak.hr

Voditelji smjerova i studija

Studij: Poslovanje i upravljanje

Voditeljica studija:
dr. sc. Ana Skledar Ćorluka, v. pred.
askledarcorluka@bak.hr

Studij: Informacijske tehnologije

Voditeljica studija:
dr. sc. Alisa Bilal Zorić, v.pred.
abilal@bak.hr

Studij: Financijski menadžment

Voditelj studija:
dr. sc. Josip Kereta, prof. v. š.
jkereta@bak.hr

Studij: Komunikacijski menadžment

Voditelj studija:
dr. sc. Stjepan Lacković, v.pred.
slackovic1@bak.hr

Studij: Projektni menadžment

Voditelj studija:
dr. sc. Zlatko Barilović, prof. v. š.
zbarilovic@bak.hr

Studij: Menadžment javnog sektora

Voditelj studija:
dr. sc. Ninoslav Gregurić Bajza, v. pred.
nbajza@bak.hr

Dislocirani studij Biograd na Moru

Voditelj studija:
dr. sc. Pavao Ivić, prof. v. š.
pavao.ivic@bak.hr

Dislocirani studij Osijek

doc. dr. sc. Ivan Ružić, prof. v. š.
telefon: 091/230-8684
e-adresa: ivan.ruzic@bak.hr

Međunarodna suradnja

Erasmus koordinatorica

dr. sc. Lana Domšić
e-adresa: lana.domsic@bak.hr

Stručna suradnica za međunarodnu suradnju

Kristina Đolo Labus, univ. spec. rel. publ.
e-adresa: kdololabus@bak.hr ili international@bak.hr
Skype: kristina2212; utorak i četvrtak 10 – 12 sati

Odsjek za poslove studentske referade

Voditeljica službe za urudžbene poslove, poslove referade i arhivske poslove i referentica za preddiplomske stručne studije

Iwana Habuš, struč. spec. oec.
telefon: 01/3310-321
e-adresa: preddiplomski.studij@bak.hr

Voditeljica Odsjeka za poslove studentske referade i referentica za specijalističke diplomske stručne studije

Dubravka Žlebački, bacc. oec.
telefon: 01/3315-522
e-adresa: diplomski.studij@bak.hr

Radno vrijeme studentske referade

PON, SRI, PET 8:00 – 16:00 (Pauza: 11:30 - 12:00)
UTO I ČET 8:00 – 18:00 (Pauza 12:30 - 13:00)

Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19)

*Molimo Vas da zbog epidemiološke situacije, u narednom razdoblju, sve što možete obaviti na daljinu, obavite putem službenih brojeva telefona i e-mail adresa.

Odsjek za organizaciju nastave i urudžbene poslove

Voditeljica odsjeka za organizaciju nastave i urudžbene poslove

Višnja Jurač, bacc. oec.
tel.: 01/3315-739
e-adresa: visnja.jurac@bak.hr

Odsjek za pravne i kadrovske poslove

Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove

Matea Barun, univ. spec. oec.
telefon: 01/4002-788
e-adresa: mbarun@bak.hr

Službenica za zaštitu osobnih podataka

Službenica za zaštitu osobnih podataka

Matea Barun, univ. spec. oec.
Kontakt e-mail: matea.barun@bak.hr;
Telefon: 01/4002-788

Služba za financijsko - računovodstvene poslove

Voditeljica službe za financijsko – računovodstvene poslove

Sanja Slatković, struč. spec. oec.
tel.: 01/3315-523
faks: 01/3310-264
e-adresa: sanja.slatkovic@bak.hr

Stručni suradnik - Financijski računovođa

Ivana Lacković, dipl. oec.
tel.: 01/3357-642
e-adresa: racunovodstvo@bak.hr

Referentica

Ivana Mikelec, struč. spec. oec.
telefon: 01/3357-642
e-adresa: imikelec@bak.hr

RADNO VRIJEME RAČUNOVODSTVA

PON, SRI, PET 8:00 – 16:00 (Pauza: 11:30 - 12:00)
UTO I ČET 8:00 – 18:00 (Pauza 12:30 - 13:00)

Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19)

*Molimo Vas da zbog epidemiološke situacije, u narednom razdoblju, sve što možete obaviti na daljinu, obavite putem službenih brojeva telefona i e-mail adresa.

Služba za informatičko - računarske i tehničke poslove

Voditelj službe

Saša Lacković, bacc. inf.
tel.: 01/3315-727
e-adresa: sasa.lackovic@bak.hr

Knjižnica

Voditeljica knjižnice

Gordana Šiber, dipl. phon., russ., bibl.
telefon: 01/3314-685
e-adresa: knjiznica@bak.hr

Knjižničarski tehničar

Sanja Košpić
telefon: 01/3314-685
e-adresa: sanja.kospic@bak.hr

Radno vrijeme knjižnice

PON - ČET 8:00 – 18:00
PET 8:00 – 16:00

Covid-19

*Molimo vas da se, zbog pandemije koronavirusa, za sve vaše informacijske zahtjeve, upite, posudbu knjiga i ostale knjižnične usluge, knjižnici najprije obratite e-poštom na e-mail: knjiznica@bak.hr

Ispostava Student servisa u Zaprešiću

Ispostava Student servisa u Zaprešiću

Vladimira Novaka  23, Zaprešić
tel.: 01/4001-125

Radno vrijeme:
PON – PET
7:30 – 15:30

Dislocirani studij - Zagreb

Referentica

Zdenka Vidaković
telefon: 01/4008-103
e-adresa: zvidakovic@bak.hr

Radno vrijeme za studente (Zagreb)

PON-PET 16:30 - 21:30

Lastovska ulica 23, Zagreb

Dislocirani studij - Biograd na Moru

Voditelj dislociranog studija

dr. sc. Pave Ivić
telefon: 098/212-732
e-adresa: pave.ivic@bak.hr

Referentica

Josipa Šangulin, bacc. oec.
telefon: 099/2663-383
e-adresa: referada.biograd@bak.hr

Šetalište kneza Branimira 52, Biograd na Moru (iznad Gradske knjižnice)

Dislocirani studij - Osijek

Voditelj dislociranog studija

dr. sc. Matej Galić
e-adresa: mgalic@bak.hr

Referentica

Livija Greganić
telefon: 099/249-5616
e-adresa: referada.osijek@bak.hr

Radno vrijeme za studente (Osijek)

PON - PET: 17:00 - 21:00

Šetalište Kardinala Franje Šepera 13/IV (Zimska luka), 31000 Osijek