Preskoći do sadržaja

Kontakti

Adresa

Vladimira Novaka 23, 10 290 Zaprešić

Pogledaj na karti

Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte!

Greška

Success

Ostali kontakti

Mrežna adresa za zaprimanje pismena od informacijskih sustava uredskog poslovanja drugih tijela

Veleučilište Baltazar Zaprešić za primanje pismena od informacijskih sustava uredskog poslovanja drugih tijela koristit će mrežnu adresu

dekan@bak.hr

Vodstvo Veleučilišta

Dekan

izv. prof. dr. sc. Ivan Ružić
tel.: 01/3355-477
e-adresa: dekan@bak.hr

Prodekanica za razvoj i poslovanje

dr. sc. Petra Popek Biškupec, prof. v. š.
e-adresa: pbiskupec@bak.hr

Pomoćnik dekana za administrativne i računovodstvene poslove

Ivan Pokupec, univ. spec. oec
tel.: 01/4001-386
e-adresa: ivan.pokupec@bak.hr

Pomoćnik dekana za nastavu i studente

mr. sc. Kristijan Čović, v. pred.
e-adresa: kcovic@bak.hr

Glavna tajnica Veleučilišta

Nina Nemčić, mag. iur.
e-adresa: nnemcic@bak.hr

Voditeljica Ureda dekana

Gordana Kuš Gašparić
tel.: 01/3355-477, faks: 01/3355-480
e-adresa: tajnistvo@bak.hr

Predstojnici Veleučilišnih odjela

Odjel preddiplomskih stručnih studija

Predstojnica:
Suzana Herman, mag. oec., v. pred.
sherman@bak.hr

Odjel specijalističkih diplomskih stručnih studija

Odjel znanstveno istraživačkog i stručnog rada

Predstojnik:
izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža
imiloloza@bak.hr

Odjel cjeloživotnog obrazovanja i učenja

Odjel za mobilnost i međunarodnu suradnju

Predstojnik:
izv. prof. dr. sc. Alan Labus
alabus@bak.hr

Odjel za kvalitetu

Predstojnica:
dr. sc. Sendi Deželić
sdezelic@bak.hr

Voditelji smjerova i studija

Studij: Poslovanje i upravljanje

Voditeljica studija:
mr. sc. Dubravka Maras, v. pred.
dmaras@bak.hr

Studij: Informacijske tehnologije

Voditeljica studija:
dr. sc. Alisa Bilal Zorić, v.pred.
abilal@bak.hr

Studij: Komunikacijski menadžment

Voditelj studija:
dr. sc. Stjepan Lacković, prof. v. š.
slackovic1@bak.hr

Studij: Projektni menadžment

Voditeljica studija:
Ivana Lacković, univ. spec. oec., v. pred.
ilackovic.marketing@bak.hr

Studij: Menadžment javnog sektora

Voditelj studija:
dr. sc. Ninoslav Gregurić Bajza, v. pred.
nbajza@bak.hr

Dislocirani studij Biograd na Moru

Voditelj studija:
dr. sc. Pavao Ivić, prof. v. š.
pavao.ivic@bak.hr

Dislocirani studij Osijek

Voditelj studija:
dr. sc. Matej Galić, prof. v. š.
mgalic@bak.hr

Služba općih i pravnih poslova

Voditeljica službe općih i pravnih poslova

Nina Nemčić, mag. iur.
tel.: 01/3355-476
e-adresa: nina.nemcic@bak.hr

Voditeljica odsjeka za kadrovske poslove

Matea Barun, univ. spec. oec.
telefon: 01/4002-788
e-adresa: mbarun@bak.hr

Voditelj odsjeka za nabavu i održavanje

Marko Kalamir, mag. oec.
e-adresa: marko.kalamir@bak.hr

Služba za poslove studentske referade

Voditeljica službe za poslove studentske referade

Iwana Habuš, mag. oec.
telefon: 01/3310-321
e-adresa: preddiplomski.studij@bak.hr

Stručna suradnica za poslove studentske referade stručnih prijediplomskih studija

Renata Tucman, struč. spec. oec.
Telefon: 01/3310-321
e-adresa: preddiplomski.studij@bak.hr

Stručna suradnica za poslove studentske referade stručnih diplomskih studija

Dubravka Žlebački, bacc. oec.
telefon: 01/3315-522
e-adresa: diplomski.studij@bak.hr

Referentica za organizaciju obrana diplomskih radova

Marijana Šestan
telefon: 01/3310-203
e-adresa: obrane.radova@bak.hr
RADNO VRIJEME ZA STUDENTE:
PON, SRI, ČET I PET 8:00 – 16:00
UTO 10:00 – 18:00

Voditeljica odsjeka za organizaciju nastave

Višnja Jurač, bacc. oec.
tel.: 01/3315-739
e-adresa: visnja.jurac@bak.hr

Radno vrijeme studentske referade

PON, SRI, PET 8:00 – 16:00 (Pauza: 11:30 - 12:00)
UTO I ČET 8:00 – 18:00 (Pauza 12:30 - 13:00)

Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19)

*Molimo Vas da zbog epidemiološke situacije, u narednom razdoblju, sve što možete obaviti na daljinu, obavite putem službenih brojeva telefona i e-mail adresa.

Služba za financije i računovodstvo

Voditeljica službe za financije i računovodstvo

Sanja Slatković, struč. spec. oec.
tel.: 01/3315-523
faks: 01/3310-264
e-adresa: sanja.slatkovic@bak.hr

Voditeljica odsjeka za financijsko planiranje i analizu

Ivana Lacković, dipl. oec.
tel.: 01/3357-642
e-adresa: racunovodstvo@bak.hr

Stručna suradnica - knjigovotkinja

Ivana Mikelec, struč. spec. oec.
telefon: 01/3357-642
e-adresa: imikelec@bak.hr

RADNO VRIJEME RAČUNOVODSTVA

PON, SRI, PET 8:00 – 16:00 (Pauza: 11:30 - 12:00)
UTO I ČET 8:00 – 18:00 (Pauza 12:30 - 13:00)

Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19)

*Molimo Vas da zbog epidemiološke situacije, u narednom razdoblju, sve što možete obaviti na daljinu, obavite putem službenih brojeva telefona i e-mail adresa.

Služba za informatičko - računarske, tehničke i komunikacijske poslove

Voditelj službe za informatičko-računarske, tehničke i komunikacijske poslove

Saša Lacković, bacc. inf.
tel.: 01/3315-727
e-adresa: sasa.lackovic@bak.hr

Voditelj odsjeka za informacijske i komunikacijske tehnologije

Damir Vidaković, struč. spec. comm.
tel.: 01/3315-735
e-adresa: damir.vidakovic@bak.hr

Knjižnica

Voditeljica knjižnice

Gordana Šiber, dipl. phon., russ., bibl.
telefon: 01/3314-685
e-adresa: knjiznica@bak.hr

Referentica - pomoćna knjižničarka

Sanja Košpić
telefon: 01/3314-685
e-adresa: sanja.kospic@bak.hr

Radno vrijeme knjižnice

PON - ČET 8:00 – 18:00
PET 8:00 – 16:00

Covid-19

*Molimo vas da se, zbog pandemije koronavirusa, za sve vaše informacijske zahtjeve, upite, posudbu knjiga i ostale knjižnične usluge, knjižnici najprije obratite e-poštom na e-mail: knjiznica@bak.hr

Međunarodna suradnja

Erasmus koordinatorica

dr. sc. Lana Domšić, v. pred.
e-adresa: lana.domsic@bak.hr

Stručna suradnica za međunarodnu suradnju

Kristina Đolo Labus, univ. spec. rel. publ.
e-adresa: kdololabus@bak.hr ili international@bak.hr
Skype: kristina2212; utorak i četvrtak 10 – 12 sati

Službenica za zaštitu osobnih podataka

Službenica za zaštitu osobnih podataka

Matea Barun, univ. spec. oec.
telefon: 01/4002-788
e-adresa: matea.barun@bak.hr

Ispostava Student servisa u Zaprešiću

Ispostava Student servisa u Zaprešiću

Vladimira Novaka  23, Zaprešić
tel.: 01/4001-125

Radno vrijeme:
PON – PET
7:30 – 15:30

Dislocirani studij - Zagreb

Niži referent u dislociranom centru Zagreb

Zdenka Vidaković
telefon: 01/4008-103
e-adresa: zvidakovic@bak.hr

Radno vrijeme za studente (Zagreb)

PON-PET 16:30 - 21:30

Lastovska ulica 23, Zagreb

Dislocirani studij - Biograd na Moru

Voditelj dislociranog studija

dr. sc. Ivica Klinac
e-adresa: ivica.klinac@bak.hr

Referentica za poslove sa studentima u dislociranom centru Biograd na Moru

Josipa Šangulin, bacc. oec.
telefon: 099/2663-383
e-adresa: referada.biograd@bak.hr

Šetalište kneza Branimira 30, Biograd na Moru (iznad Gradske knjižnice)

Dislocirani studij - Osijek

Voditelj dislociranog studija

dr. sc. Matej Galić, prof. v. š.
e-adresa: mgalic@bak.hr

Referentica za poslove sa studentima u dislociranom centru Osijek

Livija Greganić
telefon: 099/249-5616
e-adresa: referada.osijek@bak.hr

Radno vrijeme za studente (Osijek)

PONEDJELJAK, UTORAK, ČETVRTAK: 11:00 - 19:00 h
SRIJEDA, PETAK: 07:00 - 15:00 h

Šetalište Kardinala Franje Šepera 13/IV (Zimska luka), 31000 Osijek

Pristupačnost