Preskoći do sadržaja

Erasmus+ studentska praksa

Odlazna studentska mobilnost u svrhu stručne prakse podrazumijeva odlazak na inozemnu organizaciju na određeno razdoblje u svrhu obavljanja prakse koja može, ali i ne mora biti dio studijskog programa studenta. Za vrijeme mobilnosti student ostaje upisan na Veleučilište osim u iznimnim slučajevima kad na praksu odlazi u okviru Erasmus+ programa kao student koji je nedavno završio studij.

Nakon ostvarene mobilnosti student se vraća na Veleučilište gdje mu se praksa priznaje temeljem Potvrde o mobilnosti koju student podnosi Odjelu za međunarodnu suradnju i mobilnost, na temelju čega mu se ista unosi u studentsku bazu.

Studenti na mobilnost mogu otići preko različitih programa ili samostalno. Ipak, najveći broj studenata praksu ostvaruje putem Erasmus+ programa koji predviđa financijsku potporu za mobilnost.

Kako ostvariti praksu putem Erasmus+ programa?

Stručna praksa u okviru Erasmus+ programa može trajati od najmanje dva do najviše 12 mjeseci uz uvjet da se odrađuje od 30 do 40 sati tjedno. Iznimno, studenti u specifičnim situacijama i s manje mogućnosti mogu ostvariti kratkoročnu praksu kod koje fizički dio mora trajati između 5 – 30 dana uz obveznu virtualnu mobilnost prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti. Virtualni dio mobilnosti nije vremenski ograničen. Praksu je moguće odrađivati u tvrtkama, u centrima za obučavanje kao i u drugim organizacijama u državama članicama EU i ostalim programskim zemljama (Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Makedoniji, Srbiji i Turskoj) kao i u ostalim zemljama svijeta preko opcije međunarodnog otvaranja. Praksu nije moguće obavljati u institucijama Europske komisije, organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU ili diplomatskim predstavništvima RH u inozemstvu (popis institucija u kojima se ne smije obavljati praksa dostupan je ovdje.) Mjesta za obavljanje stručne prakse mogu se pronaći samoinicijativno, uz pomoć Odjela za međunarodnu suradnju i mobilnost ili uz pomoć ponuda koje objavljuje Veleučilište. Student je dužan samostalno kontaktirati instituciju u kojoj će obavljati stručnu praksu i dogovoriti se oko pojedinosti, a već prije prijave na Natječaj mora ishoditi prihvatno pismo prihvatne institucije na za to zadanom obrascu.

Studenti koji se odluče za obavljanje stručne prakse, kako bi ostvarili pravo na Erasmus+ financijsku potporu, imaju se pravo prijaviti na Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu koji je stalno otvoren i dostupan ovdje. Pravo prijave na Natječaj imaju i studenti koji uskoro završavaju studij uz uvjet da u trenutku prijave imaju status studenta te da praksu završe u roku od 12 mjeseci od dana diplomiranja. Studenti Natječajem mogu ostvariti mjesečnu financijsku potporu koja za Projekt KA131 iznosi od 650 do 950 € mjesečno ovisno o troškovima života u zemlji domaćinu. Studenti nižeg socioekonomskog statusa imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku potporu u iznosu od 250 eura mjesečno. Osim studenata nižeg socioekonomskog statusa i izbjeglica i tražitelja azila, pravo na dodatnih 250 eura mjesečne Erasmus+ financijske potpore imaju i studenti koji pripadaju navedenim kategorijama: studenti djeca hrvatskih branitelja, studenti pripadnici romske manjine, studenti iz alternativne skrbi, studenti beskućnici i oni koji se nalaze u riziku od beskućništva, studenti iz ruralnih područja manjih mjesta i otoka i studenti koji su završili strukovnu školu. Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, studenti u specifičnim okolnostima imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno troškovima koji proizlaze iz tih okolnosti (invaliditet, kronična bolest i sl.). Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije, a nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem. Prijave za dodatnu potporu studentima nižeg socioekonomskog statusa kao i studentima u posebnim kategorijama zaprimaju se u okviru redovnih Erasmus+ natječaja. Svi natječaji kao i rezultati istih objavljuju se ovdje.

Po objavi rezultata kandidati se pozivaju na informativni razgovor nakon čega slijedi sastavljanje sporazuma o stručnoj praksi, dodjela financijske potpore, reguliranje osiguranja u inozemstvu te organizacija puta i smještaja.

Svi natječaji i pozivi kao i rezultati istih objavljuju se ovdje. Više informacija o Erasmus+ programu možete pronaći ovdje ili pod odgovorima na najčešća pitanja studenata.

PONUDE ZA STRUČNU PRAKSU:

U nastavku možete pronaći neke od ponuda za obavljanje stručne :

Platforme s potporom Europske komisije:

Na sljedećim poveznicama možete pronaći ponude za obavljanje stručne prakse:

Prijavi se
Pristupačnost