Preskoći do sadržaja
AWO projekt

Besplatan online tečaj s tekstovima, vježbama i videosnimkama za pomoć pri pisanju stručnih i znanstvenih radova.

Academic Writing Online partnerski je projekt Veleučilišta Baltazar Zaprešić i još šest visokoškolskih ustanova, iz Austrije, Njemačke, Mađarske, Slovačke i Slovenije, kojemu je cilj studentima olakšati svladavanje prepreka iz područja akademskog pisma.

Stručnjaci sa sedam europskih visokoškolskih ustanova AWO projektom razvili su online tečaj s tekstovima, vježbama i videosnimkama za poučavanje pisanja stručnih i znanstvenih radova na službenim jezicima zemalja članica projekta.

Riječ je o seriji snimljenih predavanja, tekstova i prezentacija s uputama za izradu završnog diplomskog rada i/ili izradu znanstvenog ili stručnog rada.

Moduli studentima prenose odgovarajuće vještine akademskog pisma, a dodatni modul služi stručnomu usavršavanju nastavnika u ulozi mentora kako bi studentima mogli pomoći i podržati ih u pisanju rada.

“Studenti se mogu besplatno prijaviti na stranicu projekta i sami odabirati teme u vezi s pisanjem rada”, objašnjava Ksenija Stojaković, viša predavačica njemačkog jezika na Veleučilištu Baltazar Zaprešić i voditeljica projekta te dodaje da je projekt odličan za samoučenje i stjecanje novih znanja. Ističe i da je prilagođen svim elektroničkim uređajima – tabletima, mobitelima, stolnim računalima i drugim.

“Rezultati projekta omogućuju da studenti imaju virtualnog mentora jer je poznata činjenica da predavači na fakultetima nemaju dovoljno radnog vremena za mentoriranje”, kaže viša predavačica Stojaković.

Cilj projekta u skladu je s jednim od ciljeva strategije Europe 2020 – povećanje broja diplomiranih studenata dodiplomskih studija. U toj se strategiji navodi da bi do 2020. godine 40% diplomanata između 30. i 34. godine trebalo uspješno završiti dodiplomski studij, čemu uvelike doprinosi i taj projekt. Nastavnica Stojaković ističe da bi željela da što više studenata i nastavnika koristi materijale ovog projekta jer “samo podizanje web-platforme je velik korak, ali korištenje je krajnji cilj”.

Originalni predložak tečaja razvijen je na njemačkom i engleskom jeziku, nakon čega su ga projektni partneri preveli na jezike zemalja koje sudjeluju u projektu. Velika je prednost tog projekta i u tome što su moduli istovjetni na svih sedam jezika, pa su tako pogodni za studente koji sudjeluju u programima studentske razmjene.

Idući bi korak mogao biti izrada nastavnih materijala za tri ključne teme projekta, a to su teorijske i praktične upute o pisanju završnog i/ili diplomskog rada, zatim informatički alati te komunikacijske vještine, koji su također potrebni u procesu izrade rada. Ti bi se nastavni materijali mogli koristiti za izvođenje kraćih radionica za studente, ali i kao dopuna bilo kojemu nastavniku mentoru.

Pogledaj sva predavanja

Pristupačnost