Preskoći do sadržaja

O nama

Upoznaj Baltazar

Veleučilište Baltazar Zaprešić visokoškolska je ustanova koju je od 2001. godine odabralo više od 7000 studenata.

Saznaj više

Menadžment Veleučilišta

Organizacijska shema Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić (popis članova Upravnog vijeća).

Saznaj više

Misija i vizija

Strateški plan razvoja Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić iz Zaprešića za razdoblje od 2021. do 2026. godine usvojen je na 154. sjednici Upravnog vijeća Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić iz Zaprešića, održanoj 23. 11. 2020. godine (urbroj: 328-05/2-2020, od 23. studenoga 2020. godine).

Saznaj više

Partneri Veleučilišta

Veleučilište Baltazar Zaprešić surađuje s brojnim privatnim i državnim institucijama, tvrtkama i tijelima Europske Unije. Među njima su i partneri poslodavci koji će te na najbolji način pripremiti za buduću karijeru.

Saznaj više

Kvaliteta

Politika kvalitete Veleučilišta Baltazar Zaprešić odnosi se na kontinuirano unaprjeđivanje razine kvalitete usluga sukladno zahtjevima svjetskih normi, ESG standarda te zakonskih i podzakonskih propisa. Praćenjem suvremenih trendova u obrazovnom procesu, Veleučilište Baltazar Zaprešić osigurava konkurentnost na hrvatskom i europskom tržištu, u skladu sa zahtjevima i načelima Bolonjskog procesa, te kriterijima izvrsnosti europskog prostora znanja i obrazovanja.

Saznaj više

Studentski zbor

Studentski zbor štiti interese studenata, sudjeluje u tijelima Veleučilišta te predstavlja studente. Brine o studentskom standardu i kvaliteti studija, organizira razna događanja, druženja, putovanja, tribine, konvencije, projekte i drugo.

Saznaj više

Alumni klub

Alumni klub Baltazar udruženje je visokoobrazovanih osoba koje su na Veleučilištu Baltazar Zaprešić diplomirale na jednom od stručnih i/ili specijalističkih studija.

Saznaj više

Projekti

Veleučilište aktivno sudjeluje u pripremi i provedbi istraživačkih i razvojnih projekata EU-a, financiranih iz postojećih nacionalnih i međunarodnih programa i fondova (ESI fondovi, programi europske teritorijalne suradnje i programi Europske unije).

Saznaj više

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podatka pojedinca uređena je Općom uredbom o zaštiti podataka (EU, 2016/679) i Zakonom o zaštiti podataka (NN, 42/2018).

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ili GDPR (General Data Protection Regulation) uredba je 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, a odnosi se na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Navedena Uredba stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU.

Saznaj više

Pravo na pristup informacijama

Ostvarite pravo na pristup informacijama temeljeno na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja Zakona o pravu na pristup informacijama.

Saznaj više

Dosadašnji dekani

Popis dosadašnjih dekana i vršitelja dužnosti dekana Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić od 2001. godine do danas.  

Saznaj više

Dokumenti

Popis Općih akata, dokumentacije javne nabave, računovodstvene procedure, izbori u zvanja, pravila o zaštiti osobnih podataka i zaštiti na radu kao i popis zakona koji definiraju zakonodavni okvir u vezi s djelokrugom Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić.

Saznaj više
Pristupačnost