Preskoći do sadržaja

Kvaliteta

Politika kvalitete Veleučilišta Baltazar Zaprešić odnosi se kontinuirano unaprjeđivanje razine kvalitete usluga sukladno zahtjevima svjetskih norma, ESG standarda te zakonskih i podzakonskih propisa. Praćenjem suvremenih trendova u obrazovnom procesu, Veleučilište Baltazar Zaprešić osigurava konkurentnost na hrvatskom i europskom tržištu, u skladu sa zahtjevima i načelima Bolonjskog procesa, te kriterijima izvrsnosti europskog prostora znanja i obrazovanja.

Kvaliteta je prisutna u svim segmentima i etapama akademskih i poslovnih procesa. Stalnim poboljšanjem poslovnih procesa i usluga, Veleučilište Baltazar Zaprešić dokazuje svoju opredijeljenost za ostvarivanje poslovne izvrsnosti. Razvoj i osiguravanje kvalitete na Veleučilištu Baltazar usmjereno je prema što boljem udovoljavanju zahtjevima unutarnjih i vanjskih ciljnih skupina.

Veleučilište Baltazar Zaprešić provodi trajno osiguranje kvalitete na svim organizacijskim razinama, a što obuhvaća sljedeće segmente:

  • Razvijanje sustava osiguranja kvalitete temeljenog na standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete na europskom i svjetskom obrazovnom prostoru
  • Kontinuirano unaprjeđivanje sustava upravljanja i rukovođenja usmjerenog na razvoj kulture kvalitete
  • Trajno usklađivanje nastavnog procesa s potrebama tržišta rada i zahtjevima poslodavaca u svrhu unaprjeđenja kompetencija studenata kroz integraciju s realnim sektorom i lokalnom zajednicom
  • Jačanje društvene uloge i povezivanje naprednih znanja i inovacija uz poticanje aktivnog angažmana vanjskih i unutarnjih dionika u svrhu osuvremenjivanja nastavnih sadržaja
  • Pružanje podrške, poticanje osobnog i profesionalnog razvoja studenata te usmjerenost na njihov uspjeh kroz primjenu nastavnih metoda poučavanja usmjerenih na studente
  • Poticanje zaposlenika na usavršavanje te osnaživanje nastavnika kroz podršku znanstveno-stručne i nastavničke djelatnosti.  Kroz aplikativno orijentirana istraživanja usklađena sa socijalno i ekonomski relevantnim pitanjima, pružanje novih uvida koji mogu doprinijeti rješavanju lokalno i regionalno značajnih problema.

Ispunjavanjem zahtjeva i očekivanja svojih ciljnih skupina, Veleučilište Baltazar Zaprešić osigurava postizanje i povećanje njihovog zadovoljstva uslugama, što je temelj politike kvalitete. Veleučilište Baltazar Zaprešić stalno poboljšava unutarnju i vanjsku komunikaciju te promiče kulturu partnerstva i suradnje, čime osigurava prepoznatljiv ugled tržišno orijentirane organizacije. Veleučilište Baltazar Zaprešić teži biti sve bolje u onome što radi, redovito preispitujući koncepciju i provedbu politike kvalitete.