Preskoći do sadržaja

Menadžment Veleučilišta

Upravno vijeće

Upravno vijeće
  • mr. sc. DRAGO BAGO, predsjednik
  • MARINA JAMAN, dipl. iur.
  • dr. sc. KONSTANCA KORENČIĆ KAMPL, prof. v. š. u trajnom zvanju
  • IVAN POKUPEC, univ. spec. oec.
  • KOLJA DRUŽIĆ

Tajnica Upravnog vijeća: Nina Nemčić, mag. iur.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Dekan - izv. prof. dr. sc. Ivan Ružić

Dekan - izv. prof. dr. sc. Ivan Ružić

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer Marketing – menadžment, na kojem je završio i poslijediplomski studij, smjer Poduzetništvo te doktorirao na temu „Upravljanje markama prehrambenih proizvoda“.

Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić je od 2013. godine u stalnom radnom odnosu. Između ostalog, profesionalno iskustvo izv. prof. dr. sc. Ružića obuhvaća obavljanje različitih upravljačkih pozicija kao što su zamjenik direktora prodaje ambalaže u Belišće d.d., direktor komercijalnog sektora u Kutjevo d.d., član uprave u Kutjevo d.d., član nadzornog odbora u Đakovačkim vinima d.d., direktor prodaje u Agrokor vinima te direktor prodaje u Belje d.d.

Na funkciji voditelja Konzultativnog centra u Osijeku uvelike je pridonio razvoju i pozicioniranju Veleučilišta u regiji istočne Hrvatske. U veljači 2020. godine izv. prof. dr. sc. Ružić preuzima funkciju prodekana za nastavu, studente, financije i poslovanje, a u srpnju iste godine preuzima funkciju vršitelja dužnosti dekana. U siječnju 2021. godine Upravo vijeće potvrđuje ga za novog dekana Veleučilišta za mandatno razdoblje od četiri godine.

Prodekanica za razvoj i poslovanje - dr. sc. Petra Popek Biškupec, prof. v. š.

Prodekanica za razvoj i poslovanje - dr. sc. Petra Popek Biškupec, prof. v. š.

Petra Popek Biškupec završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu 2004. godine, nakon čega se zapošljava u privatnom sektoru gdje stječe profesionalno iskustvo. Za potrebe dodatnog usavršavanja, 2010. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 2014. godine doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije. Tema doktorskog rada bila je Koordinacija monetarne i makroprudencijalne politike u očuvanju dugoročne stabilnosti financijskog sustava.

Od 2011. godine zaposlena je na Veleučilištu Baltazar Zaprešić gdje trenutno obnaša funkciju prodekanice za razvoj i poslovanje te aktivno sudjeluje u znanstvenom i stručnom istraživanju u području ekonomije, uz uži interes iz područja financijskog sustava i monetarne politike.

Pomoćnik dekana za nastavu i studente - mr. sc. Kristijan Čović, v. pred.

Pomoćnik dekana za nastavu i studente - mr. sc. Kristijan Čović, v. pred.

Na Sveučilištu u Rijeci, Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu stječe zvanje diplomiranog ekonomista. Na istome Sveučilištu 2010. godine završava poslijediplomski znanstveni magistarski studij iz polja ekonomije. Radno iskustvo stječe od 2000. godine nadalje; prvo kao poduzetnik vodi vlastito poduzeće za trgovinu i usluge u kojemu je zaposlen do 2006. godine, kada se zapošljava u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova gdje nakon dvije godine staža stječe zvanje mlađeg diplomata – attachéa.

Kao član Tajništva pregovaračke skupine radi na poslovima pristupnih pregovora između RH i EU s fokusom na statističko praćenje ispunjavanja ekonomskih kriterija od strane RH.
Istovremeno je član radne skupine za izradu Pretpristupnog ekonomskog programa RH. Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić zaposlen je od 2011. godine gdje od početka aktivno sudjeluje u nastavnom procesu, trenutno u zvanju višeg predavača. Obnašao je funkciju voditelja studijskog usmjerenja Poslovna ekonomija i financije, dok trenutno obnaša funkciju pomoćnika dekana za nastavu i studente.

Autor ili koautor je više znanstvenih ili stručnih članaka iz polja ekonomije uz uži interes iz područja kvantitativne ekonomije i ekonomike poduzetništva.

Pomoćnik dekana za administrativne i računovodstvene poslove - Ivan Pokupec, univ. spec. oec.

Pomoćnik dekana za administrativne i računovodstvene poslove - Ivan Pokupec, univ. spec. oec.

Glavna tajnica - Nina Nemčić, mag. iur.

Glavna tajnica - Nina Nemčić, mag. iur.

Nina Nemčić, mag. iur., diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo stječe u Ministarstvu financija, a nakon polaganja državnog stručnog ispita te pravosudnog ispita radi na Općinskom sudu u Zaprešiću. Na Veleučilištu Baltazar radi od 2011. godine, a prije preuzimanja poslova glavne tajnice bila je voditeljica pravnih poslova.

Od mjeseca travnja 2021. godine članica je Odbora za pravna pitanja Vijeća veleučilišta i visokih škola.

Pristupačnost