Preskoći do sadržaja

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Zakon o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Veleučilišta Baltazar Zaprešić.

Službenica za informiranje:

Nina Nemčić, mag. iur.
E-mail: sluzbenica.za.informiranje@bak.hr

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  1. Putem pošte ili osobno na adresu: Vladimira Novaka 23., 10290 Zaprešić
  2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje
  3. Putem elektronske pošte e-mail: sluzbenica.za.informiranje@bak.hr

Sadržaj Zakona o pravu na pristup informacijama pročitajte ovdje

Odluke i izvješća o radu

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, odluke i izvješća o radu Veleučilišta Baltazar Zaprešić dostupne su javnosti na uvid.

Pristupačnost