Preskoći do sadržaja

Upoznaj Baltazar

O Baltazaru

Veleučilište Baltazar Zaprešić visokoškolska je ustanova koju je od 2001. godine odabralo više od 7000 studenata. Programi Veleučilišta Baltazar Zaprešić su originalni i jedinstveni, a sastavili su ih vrhunski stručnjaci i znanstvenici iz polja ekonomije. Akreditiralo ih je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske. Veleučilištu su dvije neovisne međunarodne kuće dodijelile certifikat ISO 9001 za kvalitetu ukupne nastavne djelatnosti u području visokog obrazovanja za poslovnu ekonomiju i menadžment.

Upoznaj Baltazar

Programi Veleučilišta Baltazar Zaprešić su originalni i jedinstveni, a sastavili su ih vrhunski stručnjaci i znanstvenici iz polja ekonomije.

Akreditiralo ih je Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske. Veleučilištu su dvije neovisne međunarodne kuće dodijelile certifikat ISO 9001 za kvalitetu ukupne nastavne djelatnosti u području visokog obrazovanja za poslovnu ekonomiju i menadžment.

Veleučilište Baltazar Zaprešić izvodi više različitih studija iz više različitih znanstvenih polja.

  • Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje sa smjerovima Poslovna ekonomija i financije, Menadžment u kulturi i Menadžment uredskog poslovanja.
  • Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije; u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti.
  • Specijalistički su diplomski stručni studiji Veleučilišta Baltazar Zaprešić Projektni menadžment, Komunikacijski menadžment, Financijski menadžment te Menadžment javnog sektora.

Visok standard studiranja

Nastava se održava u suvremeno opremljenim učionicama, videokonferencijskim dvoranama te informatičkim učionicama, a za predah od studentskih obveza tu je i café-bar.

Učite s akademicima i znanstvenicima

Nastavnici koji su zaposleni na Veleučilištu Baltazar redom su vrhunski stručnjaci i znanstvenici u svojem području, a među njima je oko 30 doktora znanosti u najvišim nastavnim i znanstveno-nastavnim zvanjima, od predavača do akademika.

Pripremite putovnicu za nova znanja

Povelja Erasmus+ omogućuje studentima studiranje ili stručnu praksu u partnerskim zemljama u Europi i svijetu. Doživite studiranje, rad i život u drugačijem akademskom i kulturnom okruženju.

Veleučilište s tradicijom

Veleučilište Baltazar Zaprešić ime je dobilo po Baltazaru Adamu Krčeliću, poznatom hrvatskom povjesničaru, književnom povjesničaru, teologu i pravniku, rođenom u Šenkovcu, mjestu pokraj Zaprešića 1715. godine.

Baltazar je bio izuzetno nadaren, školovao se u Zagrebu, Beču i Bologni, a nakon što je postao doktor filozofije i bogoslovlja, obavljao je razne dužnosti. Među ostalim, bio je i zagrebački kanonik i rektor Hrvatskog kolegija u Beču.

Taj veliki duhovnik i intelektualac svojim se idejama i otvorenom kritikom žustro zalagao za reforme na svim područjima školstva, gospodarstva i upravnog uređenja, s posebnim naglaskom na odgoj mladeži u reformističkom duhu.

Baltazar je autor mnogih djela, a jednu od njegovih knjiga, Historiarum cathedralis ecclesiae Zagrabiensis partis primae tomus primus (1770.), čuva i naše Veleučilište.

Baltazar je netom prije smrti svoju privatnu knjižnicu darovao Kraljevskoj akademiji znanosti, čime je postao jedan od utemeljitelja Sveučilišne i nacionalne knjižnice u Zagrebu.

Društveno odgovorno Veleučilište

To smo postigli raznim projektima kojima je pružena pomoć ugroženim pojedincima, kao i humanitarnim organizacijama. Veleučilište u svim segmentima rada pokušava što više pomoći osobama s posebnim potrebama, pa su tako i mrežne stranice Veleučilišta posebno prilagođene.

Prilagodbom kontrasta, veličine fonta i kompatibilnošću web-stranice s elektroničkim čitačima osoba oštećena vida web-stranica Veleučilišta Baltazar Zaprešić postala je pristupačna osobama s invaliditetom.

U skladu s dokumentom koji su izradili članovi Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja i Smjernicama za unapređenje potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj Veleučilište Baltazar Zaprešić prilagodilo se potrebama podzastupljenih i ranjivih skupina studenata u Republici Hrvatskoj, što je također u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom UN-a.

Veleučilište Baltazar Zaprešić tako je prema Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN, 124/14) osiguralo svim svojim sadašnjim, ali i budućim studentima lakši, jednostavniji i pristupačniji pronalazak željenih informacija.

Pristupačnost