Nastavnik

doc. dr. sc. Ivica Klinac

Doc. dr.sc. Ivica Klinac doktorirao je u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije. Posjeduje preko 20 godina radnog iskustva u bankarstvu u području korporativnog bankarstva i menadžmenta rizika.

Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić u nastavi je od 2021. godine. Predaje kolegije na prijediplomskoj i diplomskoj razini u području financija, makro i mikroekonomije. Objavljuje znanstvene radove najviše u području interesa financija i bankarstva.

Dobitnik je nagrade “Pero Jurković” Ekonomskog fakulteta Zagreb za znanstveni rad.

Podijeli s drugima:
Prijediplomski studiji
4. semestar
Redovni
4. semestar
Redovni
Kratke informacije
Kabinet:
Dislocirani centar Biograd n/M