Nastavnik

dr. sc. Matej Galić, prof. v. š.

Matej Galić rođen je 1982. g. u Vinkovcima. Doktorirao je 2019. godine u području društvenih znanosti, polje ekonomija. Objavio je više znanstvenih i stručnih članaka iz ekonomije. Radio je u poduzeću Belje d.d., te u visokom obrazovanju. Obavljao je različite poslove: voditelj u centralnoj nabavnoj službi, rukovoditelj nabave i uvoza-izvoza, direktor PC Remonta, export manager, direktor sektora nabave, logistike, kooperacije i tradinga, pročelnik za financije i računovodstvo, voditelj dislociranog centra, te voditelj studija Projektni menadžment u Osijeku.

Zajedno sa obitelji vodi OPG koji se bavi voćarskom i ratarskom proizvodnjom. Vlasnik obrta koji se bavi poslovnim savjetovanjem.

Na Veleučilištima predaje od 2011. godine više kolegija iz menadžmenta i trgovine, voditelj ili član više projektnih skupina. U znanstvenom je zvanju znanstvenog suradnika, te nastavnom zvanju profesora visoke škole.

Podijeli s drugima:
Diplomski studiji
2. semestar
Redovni
3. semestar
Redovni
Kratke informacije
Email:
Kabinet:
Dislocirani centar Osijek