Nastavnik

dr. sc. Pave Ivić, prof. v. š.

Dr. sc. Pave Ivić, prof. v. š. doktorirao je u području društvenih znanosti na Sveučilištu u Zadru.

Na Veleučilištu Baltazar Zaprešić, Dislocirani studij Biograd na Moru je od 2014. godine.
Voditelj je Dislociranog centra i predavač nekoliko kolegija iz područja poduzetništva i menadžmenta

Ima veliko radno iskustvo u realnom sektoru iz područja poduzetništva, bankarstva i vođenja projekata.

Podijeli s drugima:
Diplomski studiji
3. semestar
Redovni
2. semestar
Redovni
Kratke informacije
Email:
Kabinet:
Dislocirani centar Biograd n/M