Nastavnik

dr. sc. Stjepan Lacković, prof. v. š.

Dr. sc. Stjepan Lacković diplomirao je filozofiju i informacijske znanosti 2006. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao je političke znanosti 2008. na Central European University u Budimpešti i europske studije 2011. na Jagiellonskom Sveučilištu u Krakovu, a akademski stupanj doktora politologije stekao je 2021. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2011. godine zaposlen je na Veleučilištu Baltazar Zaprešić, a od studenoga 2020. godine obnaša funkciju voditelja stručnog diplomskog studija ‘Komunikacijski menadžment’.

Predaje kolegije iz područja informacijsko-komunikacijskih znanosti.

Podijeli s drugima:
Prijediplomski studiji
6. semestar
Redovni
Kratke informacije
Kabinet:
Zaprešić - Kabinet 2