Korisne poveznice

Upisi na stručne prijediplomske studije (ONLINE STUDIRANJE)

Na temelju članka 69. stavak 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i članka 39. Statuta Veleučilišta te Odluke Stručnog vijeća od 3. travnja 2023. godine, Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ iz Zaprešića raspisuje Natječaj za upis studenata stručnih prijediplomskoh studija u akademskoj godini 2023./2024. za redovite i izvanredne studente.