07/06/2023

Čestitamo kolegici Ivani Lacković na obrani doktorske disertacije

Čestitamo kolegici Ivani Lacković koja je 6.6.2023. na Poslijediplomskom doktorskom studiju “Management”, Ekonomskog fakulteta u Osijeku obranila doktorsku disertaciju te stekla znanstvenu titulu doktora znanosti.

Doktorska disertacija pod nazivom “Uloga komunikacije u kreiranju zadovoljstva klijenata u stručnom visokoškolskom obrazovanju” rađena je pod mentorstvom prof. dr. sc. Jerka Glavaša i izv. prof. dr. sc. Ivana Ružića, te obranjena pred povjerenstvom koje su činili: prof. dr. sc. Helena Štimac, izv. prof. dr. sc. Ljerka Sedlan König i prof. dr. sc. Tihomir Vranešević.

Kolegici želimo puno uspjeha u daljnjem radu! 👩‍🏫