Preskoći do sadržaja

Misija i vizija

Strateški plan razvoja Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić iz Zaprešića za razdoblje od 2021. do 2026. godine usvojen je na 154. sjednici Upravnog vijeća Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić iz Zaprešića, održanoj 23. 11. 2020. godine (urbroj: 328-05/2-2020, od 23. studenoga 2020. godine).

Vizija:

Vizija Veleučilišta Baltazar Zaprešić jest postati napredno visoko učilište, prepoznatljivih obrazovnih programa koji osnažuju studente za promjenjivo i nepredvidivo poslovno okruženje.

Misija:

Misija Veleučilišta Baltazar Zaprešić jest pružiti kvalitetno obrazovanje i podršku studentima u razvoju njihove  karijere  te  kroz  tržišno orijentirane  studijske programe  promicati  nova znanja.  U suradnji  s gospodarstvom,  Veleučilište  omogućuje  studentima  aktivno  uključivanje  na  tržište  rada  te  povezuje studente  i  poslovnu  zajednicu.  Veleučilište  potiče  razvoj  kreativnih  pojedinaca  sposobnih za upravljanje poslovnim procesima koji će doprinositi održivomrazvoju društva u cjelini.

Ciljevi:

  • razvijati proaktivan pristup u primjeni teorijskih i empirijskih dostignuća za unapređenje poslovnih procesa
  • stvarati ozračje etičnosti, transparentnosti i odgovornosti rada u svrhu ostvarenja dugoročno održivog poslovanja
  • kontinuirano težiti prema izvrsnosti pružanjem podrške za osobni i profesionalni rast i razvoj svih zaposlenika i studenata Veleučilišta

Organizacijske vrijednosti:

Obrazovna i istraživačka djelatnost Veleučilišta zasnivat će se na sljedećim organizacijskim vrijednostima:

  • kvaliteta i težnja prema izvrsnosti te usporedba s međunarodnim standardima kvalitete i težnja prema međunarodnoj akreditaciji
  • kreativnost studenata i nastavnika Veleučilišta utemeljena na znanstvenim dostignućima i primijenjenim istraživanjima te na promjenama i spoznajama suvremenog društva, ali i konkretne zajednice u kojoj djelujemo
  • sloboda akademskog izražavanja i kreativnog djelovanja u civilizacijskim i humanističkim okvirima
  • autonomija i neovisnost o bilo kakvom utjecaju politike, religije, ideologije i kapitala
  • otvorenost za sve promjene u realizaciji programa i za druge ideje, konstruktivnu kritiku i alternativne koncepcije, kroz poticanje kreativnog i inovativnog potencijala ustanove i okruženja
  • otvorenost za suradnju s drugim hrvatskim i inozemnim visokim učilištima na zajedničkim projektima
  • visoka akademska kvaliteta s jedne strane i povezanost s praksom s druge strane usmjerit će ukupno djelovanje Veleučilišta i obilježavati stil upravljanja.

Strategija razvoja VBZ 2021.-2026.

Pristupačnost