Preskoći do sadržaja

Projekti

Veleučilište aktivno sudjeluje u pripremi i provedbi istraživačkih i razvojnih projekata EU-a, financiranih iz postojećih nacionalnih i međunarodnih programa i fondova (ESI fondovi, programi europske teritorijalne suradnje i programi Europske unije). 

Zajedničkim djelovanjem stručnog i nastavnog osoblja u provedbi cijelog projektnog ciklusa doprinosi se daljnjem razvoju novih i unapređenju kvalitete postojećih studijskih programa, osiguranju kvalitete obrazovnih usluga i jačanju prepoznatljivosti Veleučilišta kao relevantnog čimbenika društveno-ekonomskog razvoja zajednice u kojoj djeluje.

U sve projektne aktivnosti nastoje se aktivno uključiti i studenti, koji na taj način mogu primijeniti znanja usvojena studiranjem i steći nove vještine i iskustva.

Jean Monnet - Erasmus+

Jean Monnet - Erasmus+

Dekan Veleučilišta sudjelovao na Jean Monnet konferenciji u sklopu Erasmus+ programa

Aktivnostima programa Jean Monnet podupirat će se:

– Akademski moduli, katedre, centri izvrsnosti u cilju produbljivanja poučavanja u studijima o europskim integracijama koji su ugrađeni u službeni kurikulum ustanove visokog obrazovanja te u cilju provedbe, praćenja i nadzora istraživanja sadržaja EU-a, uključujući za druge obrazovne razine, kao što su obrazovanje odraslih i obavezno obrazovanje. Cilj je tih aktivnosti također osigurati dubinsko poučavanje o pitanjima europskih integracija za buduće stručnjake u područjima za kojima postoji potražnja na tržištu rada te istovremeno poticati, savjetovati i voditi mlad generacije učitelja i istraživača u područjima projekata europskih integracija;

– Dijalog o politici s akademskim svijetom, koji se podupire putem:

a) mreža za jačanje suradnje između raznih sveučilišta u Europi i svijetu, poticanja suradnje i stvaranja platforme za razmjenu znanja s javnim dionicima i službama Komisije i vrlo važnim predmetima EU-a;

b) projekata za inovacije i uzajamno poticanje i širenje sadržaja EU-a namijenjenog za promicanje rasprava, razmišljanja o pitanjima EU-a i za povećanje znanja o EU-u i njegovim procesima;

– Potpora ustanovama i udrugama, za organizaciju i provedbu zakonskih aktivnosti udruženja koja se bave studijima i pitanjima o EU-u te za objavu činjenica o EU-u široj javnosti uz poticanje aktivnog europskog građanstva. Aktivnostima programa Jean Monnet osiguravaju se operativna bespovratna sredstva za određene ustanove koje ostvaruju cilj od europskog interesa;

– Studije i konferencije u cilju pružanja novih zaključaka i konkretnih prijedloga donositeljima politika na temelju kritičnih, neovisnih akademskih stajališta i u cilju razmišljanja o postojećim pitanjima EU-a, posebno putem velikih međunarodnih konferencija o političkim temama u kojima sudjeluju donositelji politika, predstavnici civilnog društva i akademici najviše razine.

#kultura697

#kultura697

Stručni tim Veleučilišta Baltazar u suradnji sa Zagrebačkom županijom izradio je Strategiju kulturnog razvoja Zagrebačke županije pod nazivom #kultura697. Cilj Strategije jest unaprijediti kulturni život u svih 697 naselja Županije, potaknuti kreativno poduzetništvo, umjetničko i kulturno stvaralaštvo, očuvati i revitalizirati kulturnu baštinu te stvarati uvjete za daljnji razvoj kulturnog turizma.

Strategija donosi niz mjera kojima bi se stvorili preduvjeti i ostvarili ciljevi za razvoj kulture u narednom desetogodišnjem razdoblju. Slijedeći europske trendove i strategiju Europa 2020, ekonomija i društvo trebaju težiti iskorištavanju prednosti digitalizacije. Tako je namjera Strategije, između ostalog, stvaranje mrežne  platforme kultura#697 koja će biti virtualno mjesto susreta stvarne zajednice kulture Zagrebačke županije.

U sklopu Strategije kulturnog razvoja Zagrebačke županije pokrenut je projekt #kultura697 u kojem su stanovnici svih 697 naselja Zagrebačke županije u anketnom upitniku mogli izraziti svoje prijedloge, želje i potrebe u sferi kulture. Rezultati anketnog upitnika objavljeni su u studenom 2016. godine i sastavni su dio Strategije.

Na sjednici Županijske skupštine održanoj 23. veljače 2017. godine donesena je Strategija kulturnog razvoja Zagrebačke županije #kultura697 kojoj je cilj unaprijediti kulturni život u svih 697 naselja Županije, potaknuti kreativno poduzetništvo, umjetničko i kulturno stvaralaštvo, očuvati i revitalizirati kulturnu baštinu te stvarati uvjete za daljnji razvoj kulturnog turizma.

AWO, projekt EU-a – "Akademsko pismo"

EUProjekt AWO financira se iz programa ERASMUS+ KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse. Voditeljica projekta naša je profesorica Ksenija Stojaković, koja s kolegama s Fachhochschule Burgenland (austrijsko Veleučilište Burgenland iz Eisenstadta) i još pet partnera iz srednje i istočne Europe izrađuje online tečaj AWO ili Akademsko pismo.

Riječ je o seriji snimljenih predavanja, tekstova i prezentacija s uputama za izradu završnog diplomskog rada i/ili izradu znanstvenog ili pak stručnog rada. Cilj projekta u skladu je s jednim od ciljeva strategije Europe 2020, a to je povećanje broja diplomiranih studenata dodiplomskih studija: do 2020. godine 40 % diplomanata između 30. i 34. godine trebalo bi uspješno završiti dodiplomski studij. Budući da je projekt podignut na europsku razinu, financiran je sredstvima potpore fonda EU-a. Dostupan će biti svima koji žele lako svladati posljednju stepenicu prema diplomi i svladati tehniku pisanja stručnog i/ili znanstvenog rada.

Originalni predložak tečaja na njemačkom je i engleskom jeziku te ga projektni partneri prevode na pet drugih europskih jezika i prilagođavaju ga. Moduli studentima prenose odgovarajuće vještine akademskog pisma, dok dodatni modul služi stručnom usavršavanju nastavnika kako bi studentima mogli pomoći i podržati ih tijekom pisanja rada.

Brošuru o projektu AWO preuzmite ovdje, a web-stranicu projekta posjetite ovdje.

EU projekt Clustering Creativity

EU projekt Clustering Creativity

EUClustering Creativity naziv je međunarodnog projekta Erasmus+ kojem je cilj povezati akademsku zajednicu s izazovima koje donosi digitalna ekonomija te ići ukorak s brzorastućim kreativnim poduzećima čiji su poslovni modeli temeljeni na kreativnosti i digitalnoj pismenosti u kreativnim medijima. U ovom kompleksnom projektu, koji donosi moderan modul usmjeren stručnim znanjima, sudjeluju nastavnici Lana Domšić, Stella Antolović i Stjepan Lacković, a koordinatorica projekta uime Veleučilišta jest Vesna Kotarski.

Projekt Clustering Creativity okuplja brojne partnere iz područja obrazovanja i marketinga, od kojih su neki: Vilnius Gediminas Technical University, Digital Academy, VRP Hill+Knowlton Strategies, Stuttgart Media University, RISEBA i Edinburgh Napier University.

U sklopu projekta kreirana je online platforma koja kroz edukativne module i zadatke povezuje studente visokoškolskih institucija s marketinškim profesionalcima te malim i srednjim poduzećima. Budući studenti trebali bi biti oni koji će nuditi svoja kreativna rješenja na raznim platformama online marketinga upravo marketinškim profesionalcima i raznim poduzećima.

LAG Sava, projekt EU-a

LAG Sava, projekt EU-a

LAG je instrument u okviru LEADER-CLLD (Community Led Local Development) mehanizma provedbe mjera ruralnog razvoja povezivanjem lokalnih dionika javnog, civilnog i poslovnog sektora.

Detaljnije o LAG-u SAVA: http://www.lagsava.hr/

Pristupačnost