Preskoći do sadržaja

O upisima i studiranju na Baltazaru

O upisima i studiranju na Baltazaru

Upisati možete stručne prijediplomske studije u trajanju od 3 godine (180 ECTS):

i/ili stručne diplomske studije u trajanju od 2 godine (120 ECTS):

Od akademske godine 2023./2024. studiranje na Veleučilištu Baltazar moguće je na 2 načina:

ONLINE STUDIRANJE

Online studiranje moguće je na svim studijima/usmjerenjima koje Veleučilište Baltazar izvodi, bez obzira gdje se nalazite.

Detaljnije o ovom načinu studiranja možete pročitati OVDJE.

KLASIČNO STUDIRANJE

Klasično studiranje praćenjem nastave u dvorani Veleučilišta moguće je samo na lokacijama Veleučilišta Baltazar:

  • u Biogradu na Moru (Šetalište kneza Branimira 30)
  • u Osijeku (Šetalište kardinala Franje Šepera 13).

Na lokaciji u Biogradu moguće je studirati na stručnom prijediplomskom studiju Poslovanje i upravljanje, usmjerenje Poslovna ekonomija i financije.

Na lokaciji u Osijeku moguće je studirati na stručnom diplomskom studiju Projektni menadžment.

Pristupačnost