05/04/2024

izv.prof.dr.sc. Patricija Jankovič, dekanica Visoke škole Arema iz Rogaške Slatine održala gostujuće predavanje

Na stručnom diplomskom studiju Menadžment javnog sektora dana 03.04.2024. godine gostujuće online predavanje održala je izv. prof. dr. sc. Patricija Jankovič, dekanica Visoke škole za logistiku i management AREMA iz Rogaške Slatine, Republika Slovenija.

Prof. Jankovič je pravnica s  istraživačkim fokusom na integraciji obrazovanja za leadership, pravo, inovacije i menadžment u privatnim tvrtkama i javnoj upravi. Članica je Istraživačke skupine za regionalni menadžment, registrirane od strane slovenske istraživačke agencije. Kao dekan i predsjednik nekoliko fakultetskih komisija zadužena je za akademske i stručne poslove AREME, Visoke škole za logistiku i management iz Rogaške Slatine. U svojoj bogatoj, više od 35 godišnjoj karijeri izv. prof. dr. sc. Patricija Jankovič je kao članica ili voditeljica projektnih timova bila je uključena u nekoliko međunarodnih projekata i djelovala kao evaluator međunarodnih projekata u okvirnim programima EU komisije. Svojim znanjem i istraživanjima pridonijela je na više međunarodnih konferencija. Isto tako je autor brojnih znanstvenih i stručnih radova i rasprava. Njezin bliski rad sa studentima ogleda se u brojnim mentorstvima diplomskih radova i projektnih zadataka te nekoliko nagrađenih radova njenih studenata od strane slovenskih ministarstva.

Kroz svoje interdisciplinarno predavanje na temu Održivo upravljanje inovacijama u suvremenim tvrtkama, izv.prof. dr. sc. Jankovič je nadogradila i oplemenila dio nastavnog gradiva obuhvaćenog sadržajima nekoliko kolegija na diplomskom studiju Menadžment javnog sektora, čime je potakla interaktivnu raspravu studenata ali i nazočnih profesora dr. sc. Milorada Ćupurdije i dr. sc. Ninoslava Gregurića-Bajze.