31/01/2024

Javno predavanje na temu “Sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj”

Pozivamo vas na javno predavanje koje će u sklopu kolegija Kvantitativne metode u financijama, na stručnom diplomskom studiju Financije i investicije održati Lidija Đevoić, univ. mag. oec.

Predavanje na temu “Sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj” održati će se u ponedjeljak 12. veljače 2024., s početkom u 17:30 sati na lokaciji Veleučilišta Baltazar u Zagrebu, Lastovska ulica 23.