24/06/2024

Javno predavanje na temu “Financiranje mikro, malih i srednjih poslovnih subjekata” u Dislociranom centru Veleučilišta Baltazar u Osijeku

Pozivamo vas na javno predavanje koje će na stručnom diplomskom studiju Projektni menadžment održati Ivana Nad, univ. spec. oec.

Predavanje na temu “Financiranje mikro, malih i srednjih poslovnih subjekata” održat će se u utorak 2.7.2024. s početkom u 17:00 sati na lokaciji Dislociranog centra Veleučilišta Baltazar u Osijeku, Šetalište kardinala Franje Šepera 12.