07/11/2023

In memoriam prof. dr. sc. Nikola Skledar (1942. – 2011.)

Povodom dvanaeste godišnjice smrti u znak sjećanja na dekana Visoke škole

Nikola Skledar rođen je 1942. u Zaprešiću. Gimnaziju je završio u Zagrebu, gdje je i diplomirao filozofiju i psihologiju na Filozofskome fakultetu. Odslušao je poslijediplomski studij Teorije religije i ateizma pri Institutu za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani. Radio je na Filozofskome fakultetu (Sveučilištu) u Zadru u svim zvanjima, od asistenta do redovitoga profesora u trajnome zvanju, gdje je obnašao dužnost predstojnika Odsjeka za sociologiju i pročelnika Zavoda za filozofiju, sociologiju, psihologiju i pedagogiju. Bio je dugogodišnji ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, te dekan Visoke škole za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“ u Zaprešiću.

Predavao je i na poslijediplomskim studijima sociologije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, kodirektor je poslijediplomskoga tečaja Future of Religion Interuniverzitetskoga centra (IUC) u Dubrovniku i zamjenik voditelja poslijediplomskoga studija Kultura i društvo Sveučilišta u Zadru. Pod njegovim je mentorstvom izrađeno nekoliko magistarskih i doktorskih radova. Održao je mnoga javna predavanja diljem Hrvatske i u inozemstvu. Bio je aktivni sudionik brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, voditelj znanstvenih programa i projekata, urednik znanstvenih časopisa i biblioteka. U nekoliko mandata bio je član Predsjedništva Hrvatskoga sociološkog društva te predsjednik Hrvatskoga filozofskog društva i Hrvatskoga bioetičkog društva. Dobitnik je Nagrade za životno djelo Zagrebačke županije 2007., Nagrade za životno djelo Grada Zaprešića 2011., Nagrade Matice hrvatske u Zagrebu za knjigu Čovjek i kultura, te različitih drugih priznanja.

Objavio je više od sto znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu te knjiga.