06/11/2023

Slušanje kolegija na engleskom jeziku u ljetnom semestru

Veleučilište Baltazar ponosni je vlasnik ECHE povelje od 2013. godine te slijedom toga intenzivno radi na jačanju međunarodne suradnje, a time i ERASMUS+ programa. S ciljem promicanja internacionalizacije i interkulturalnosti, Veleučilište studentima nudi mogućnost slušanja i polaganja kolegija na engleskom jeziku, koji pri završetku studiranja ulaze u diploma supllament.

Za ljetni semestar ak. god. 2023./2024. pripremili smo vam sljedeće kolegije na odabir:

•	BUSINESS SKILLS (5 ECTS-a)
•	BUSINESS ENGLISH I (3 ECTS-a)
•	CREATIVE ENTREPRENEURSHIP (6 ECTS-a)
•	BUSINESS ETHICS AND SOCIAL CORPORATE RESPONSIBILITY (4 ECTS-a)
•	E-ORGANISATION AND OFFICE MANAGEMENT (6 ECTS-a)
•	DESIGN AND VISUAL COMMUNICATIONS (4 ECTS-a)
•	ORGANISATION AND FUNCTIONING OF EU INSTITUTIONS (5 ECTS-a)
•	PUBLIC RELATIONS (4 ECTS-a)
•	MARKETING (5 ECTS-a)
•	BUSINESS LOGISTICS (5 ECTS-a)
•	CULTURAL AND CREATIVE TOURISM (6 ECTS-a)
•	MANAGEMENT AND ORGANISATION IN CULTURE (4 ECTS-a)

Ukoliko se neki od kolegija ne nalaze u nastavnom planu Vašeg usmjerenja, isti će se zamijeniti sa komplementarnim kolegijem na Vašem usmjerenju. Predavanja će se održavati prema načinu hibridne nastave, što znači da će profesor nastavu izvoditi u dvorani, a svaki student ima pravo odabrati da li će kolegij slušati od kuće (online) ili u dvorani zajedno s dolaznim studentima iz Gane, Francuske, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Ukrajine, Hondurasa, Kube, Crne Gore, Španjolske. Na taj način upoznajete nove kulture, stvarate nova prijateljstva, unaprjeđujete svoje znanje engleskog jezika.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem POVEZNICE OVDJE najkasnije do 10. studenog 2023.

Za više informacija javite se u Ured za međunarodnu suradnju ili putem e-maila kdololabus@bak.hr.

ERASMUS ENGLISH COURSES LIST SA SYLLABUSIMA MOŽERE POGLEDATI OVDJE!