04/07/2024

Mogućnost nastavka studiranja na sveučilišnom magistarskom Europskom poslovnom studiju za diplomante stručnih diplomskih studija Veleučilišta Baltazar Zaprešić

Veleučilište Baltazar Zaprešić i Alma Mater Europaea University  (AMEU ECM) potpisali su Sporazum o partnerstvu predmet kojega je razvoj znanstvene, obrazovne i druge suradnje od zajedničkog interesa.

Alma Mater Europaea – ECM, Slovenija je sveučilište koje djeluje pod pokroviteljstvom European Academy of Sciences and Arts (EASA), Salzburg, Austrija, koja okuplja preko 2.000 znanstvenika, od kojih je 37 dobitnika Nobelove nagrade. Programi AMEU-ECM su akreditirani od međunarodne agencije ECBE (European Council for Business Education) i od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Slovenije. Diplome AMEU-ECM su priznate unutar EU.

Temeljem Sporazuma između VBZ i AMEU ECM, našim diplomantima stručnih diplomskih studija otvorena je mogućnost nastavka studiranja na sveučilišnom magistarskom studiju:  Europski poslovni studij (EPS)  – smjer Projektni management: https://hr.almamater.si/europski-poslovni-studij-projektni-management-c7#overview

S obzirom na mapiranje komplementarnosti pojedinih studijskih programa, diplomanti VBZ će polagati četiri razlikovna ispita (za studij Projektni menadžment), odnosno šest razlikovnih ispita (za studije Menadžment javnog sektora i Komunikacijski menadžment) i pisati sveučilišni magistarski rad.

Po završetku ovoga sveučilišnog studija steći će titulu  “sveučilišni magistar Europskog poslovnog studija, smjer: Projektni management”.

Nakon završetka je moguće upisati i doktorski studij Projektni management, također u organizaciji Alma Mater Europaea: https://hr.almamater.si/projektni-management-c23

Nastava sveučilišnog mag. studija će se održavati online, a kreće krajem 2024. godine. Svaki od razlikovnih kolegija sluša se do najviše četiri termina nastave, a cijena studija (razlikovne godine) iznosi 2.500,00 EUR. Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku.

Molimo sve zainteresirane za upis (bez obzira jesu li već diplomirali na nekom od stručnih diplomskih studija VBZ ili to planiraju u narednom periodu) da se jave gđi. Maji Hajdinjak na AMEU maja.hajdinjak@almamater.si  (najkasnije do 10.9.2024.), kako bi im pojasnila način i rokove prijava na središnji Portal Ministarstva za registraciju interesa za upis studenata (Slovenija).  Registracija nije upis i ne obvezuje, već je samo provjera zadovoljavanja upisnih uvjeta. Bez prethodne registracije upis kasnije nije moguć.

Za sva pitanja vezana uz EPS studijski program možete se obratiti i voditelju studija prof. dr. sc. Mladenu Radujkoviću na: mladen.radujkovic@almamater.si ili na telefon 091 251 23 51.

Na ovaj način, Veleučilište Baltazar Zaprešić omogućilo je svojim studentima da osim stručne, steknu i sveučilišnu mag. diplomu!