Menadžment uredskog poslovanja - Veleučilište Baltazar Zaprešić | Veleučilište Baltazar Zaprešić

Menadžment uredskog poslovanja - Veleučilište Baltazar Zaprešić

Usmjerenje Menadžment uredskog poslovanja interdisciplinarno je oblikovano kako bi odgovorilo na promjenjive izazove reformi javne uprave, poduzetničkog i projektnog društva. Intenzivira kompetencije prvostupnika ekonomije za upravljačku operativu u uredskom poslovanju.

Studij: Poslovanje i upravljanje
Voditeljica studija: dr. sc. Petra Popek Biškupec, viši predavač / pbiskupec@bak.hr /
Usmjerenje:
Menadžment uredskog poslovanja
Voditeljica usmjerenja: dr. sc. Dafne Vidanec, v. pred.; z.s. u interdisciplinarnom području znanosti / dvidanec@bak.hr/
Trajanje: 3 godine
Broj ECTS bodova: 180
Zvanje: stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije
Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu u kojoj pišu svi kolegiji odslušani tijekom studija)

Izvanredni studij online

Izvanredni studenti koji upišu online studij će svoje studiranje moći prilagoditi poslovnim i privatnim obvezama jer će shodno njima, kombinirati klasičan oblik nastave s online nastavom kroz sustav učenja na daljinu. Studenti koji upišu online oblik studiranja pohađat će svaki kolegij u omjeru 50 % klasičnog oblika nastave (predavanja u dvorani), te 50 % u online okruženju sustava učenja na daljinu.

 • Predavači su izuzetno korektni, strpljivi, susretljivi te nadasve stručni u svom poslu, ali i osobe sa puno životnog i profesionalnog iskustva od kojih sam mnogo toga naučio i primijenio u svom radnom okruženju. 

  Mirko Told, Grad Zagreb, Služba za mjesnu samoupravu

 • Kako bih napredovala, pomoć i spas pronašla sam u predavanjima na kolegijima ovog usmjerenja: od poznavanja osnova ekonomije do informatike i poslovnog komuniciranja. Sve me to kao stručnjaka, ali i kao čovjeka nadogradilo za cijeli život.

  Diana Cerjan, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

 • Ovo usmjerenje odabrao sam iz razloga jer mi je nudilo najširu mogućnost obrazovanja,  a i samim time najveću mogućnost zaposlenja ili napredovanja u poslu, budući da je uredsko poslovanje neizostavan dio svake tvrtke, ustanove, korporacije te je važan dio njihovog funkcioniranja.

  Martin Golub, Zavod za javno zdravstvo ‘dr. Andrija Štampar’

Posebnost je ovog studija što uz temeljna znanja iz područja ekonomije student stječe i ostala znanja koja se u poslovnoj operativi svakodnevno traže. Osim na ekonomiju, studij stavlja naglasak na znanja iz polja prava (posebice uprave, zbog čega velik broj državnih službenika odabire ovaj smjer), zatim informacijsko-komunikacijskih tehnologija (rad u Microsoftovu i Appleovu okruženju te razumijevanje i korištenje web-tehnologije), kao i na osnove projektnog menadžmenta. Sva su ova područja pomno planirana i organizirana, tako da student polako gradi svoju interdisciplinarnu bazu stručnog znanja iz područja ekonomije.

Studente se ovog studijskog smjera uči kako buduće poslovne zahtjeve gledati kao priliku za dokazivanje vlastitih sposobnosti kompatibilnu s postizanjem mogućih organizacijskih ciljeva te kako rješavati konfliktne situacije i raditi u timu. Studenti usvajaju principe projektnog načina razmišljanja, proaktivnog pristupa rješavanju problema i kontinuiranom učenju radi postizanja učinaka koji premašuju očekivanja, pouzdanosti, dosljednosti i predanosti poslu i vlastitom osobnom razvoju.

Suradnički, administrativni i operativni poslovi u sustavu javne uprave i agencija, javnih i privatnih poduzeća, malih, srednjih i velikih, koja posluju na domaćem i stranom tržištu, kao i samostalnom poduzetništvu.

Što će znati studenti koji završe ovaj smjer najbolje se može opisati ishodima učenja. Studenti koji završe preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje, smjer Menadžment uredskog poslovanja, znat će:

 1. Prepoznati, opisati i objasniti osnovne elemente društva i društvene strukture, primijeniti saznanja o osnovnim društvenim institucijama te ih interdisciplinarno dovesti u vezu s drugim područjima unutar struke.
 2. Opisati makroekonomske pojmove, argumentirati te primijeniti osnovnu razinu ekonomske teorije u poslovanju poduzeća.
 3. Raspoznati probleme proizvodnih procesa, objasniti, analizirati i ocijeniti troškove i njihove odnose koji nastaju unutar jednostavnog proizvodnog procesa. Konstruirati jednostavan ekonomski model.
 4. Konkretizirati i argumentirati primjenu radnog i socijalnog prava u javnom i privatnom sektoru.
 5. Testirati, analizirati, procijeniti i primijeniti informacijsko-komunikacijske alate i tehnike za rad na konkretnim interdisciplinarnim zadatcima u operativnom dijelu uredskog poslovanja (od komercijalnih rješenja do onih otvorenog koda). Napredna razina obrade teksta, izrade prezentacija, tabličnih kalkulatora i osnovna razina rada s programima za upravljanje projektima te bazama podataka.
 6. Predvidjeti, procijeniti i prilagoditi poslovno komuniciranje vrsti komunikacijskog kanala te osmisliti, postaviti i uskladiti poslovno komuniciranje s prirodom konkretne poslovne prakse.
 7. Koristiti razinu B2 engleskog jezika u pisanoj i usmenoj poslovnoj komunikaciji te ovladati pravnom, financijskom, društveno-političkom i informatičkom terminologijom, usko povezanom s uredskim poslovanjem.
 8. Identificirati i prepoznati osnovne metode upravljanja organizacijom, opisati organizacijske procese na razinama odlučivanja, upravljanja i izvođenja te izdvojiti i konkretizirati osnovne organizacijske funkcije privatnog i javnog sektora.
 9. Opisati, odrediti, povezati i obrazložiti organizaciju i funkcioniranje državne uprave te navesti, razlikovati i protumačiti zakonske akte povezane s radom u državnoj upravi (Zakon o državnim službenicima, Zakon o ustroju i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, Zakon o sustavu državne uprave…).
 10. Navesti, opisati i povezati primjenu informacijskih sustava u poslovanju poduzeća, posebno segment operativnog djelovanja kojim upravljaju prvostupnici u uredskom poslovanju. Argumentirati i obrazložiti doprinos poslovanju koji donose različiti koncepti informacijskih sustava na konkretnim primjerima iz prakse (ERP, CRM, OLAP, SCM, PLM, SRM i dr.).
 11. Navesti i interpretirati osnovne odrednice informatizacije javne uprave u EU-u te ih komparirati s razinom informatizacije u Hrvatskoj.
 12. Definirati i opisati webocentrično poslovanje, analizirati i argumentirati migraciju poslovanja u oblak te identificirati probleme poslovanja u oblaku u operativi uredskog poslovanja.
 13. Istražiti web-tehnologije, analizirati ih, odabrati i primijeniti u svakodnevnim zadatcima u uredskom poslovanju.
 14. Povezati i primijeniti osnovnu razinu upravljanja financijama i računovodstvom u operativnim poslovima u vođenju uredskog poslovanja i upravljanju projektima.
 15. Prepoznati konfliktne situacije, prilagoditi komunikaciju koristeći znanja i vještine razumijevanja socijalnih odnosa. Primijeniti principe poslovne etike u svim radnim aktivnostima, razviti tolerantnost prema pripadnicima drugih kultura i vjeroispovijesti te drukčijem mišljenju.
 16. Osmisliti, planirati i izvesti poslovne planove, artikulirati i koncipirati projektne ideje te operativno voditi proces provedbe.
 17. Prepoznati važnost i značenje upravljanja kvalitetom, nabrojiti i opisati osnovne međunarodne norme te primijeniti norme u upravljanju pismenima. Povezati i argumentirati vezu između upravljanja kvalitetom i poslovnom izvrsnošću.
 18. Opisati i povezati interkulturalni i transnacionalni koncept EU-a, način kreiranja politika, pravnu stečevinu i obveze koje članice preuzimaju. Usporediti i valorizirati poslovnu operativu i javnu upravu u pojedinim zemljama članicama.
 19. Objasniti elemente marketinškog procesa. Koristiti alate web 2.0 u komuniciranju s poslovnim suradnicima. Prikupiti i pripremiti materijale iz operativnog poslovanja te ih obrazložiti i prezentirati marketinškim stručnjacima. Diseminirati projektne rezultate u različitim segmentima poslovanja.
 20. Imati razvijene generičke vještine poslovne inovativnosti i proaktivnosti u predlaganju operativnog izvršavanja poslovnih zadataka na razini 6, jezičnu i informacijsku pismenost, kao i socijalnu odgovornost.
 21. Imati razvijene generičke vještine poslovnog organiziranja, prikupljanja i sortiranja podataka, komuniciranja i prezentiranja, timskog rada i cjeloživotnog učenja.

Studenti Menadžmenta uredskog poslovanja aktivni su sudionici projekta Baltazar – Veleučilište na dlanu, pa su im tako 2015. dani na korištenje iPadi. Ova nova tehnologija uključuje i promjene u načinu predavanja, učenja i komuniciranja s nastavnicima i kolegama. Studenti će dvije godine moći koristiti uređaj, nakon čega će ga moći ili otkupiti po simboličnoj cijeni ili vratiti Veleučilištu.

Studiraj na
Baltazaru
 Suglasan/suglasna sam da klikom na "Pošalji" potvrđujem da se Veleučilište Baltazar Zaprešić koristi mojim osobnim podacima u svrhu uspostavljanja kontakta za što se može služiti podacima navedenim u kontakt formi (e-mail adresa).

Ova stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close