Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Menadžment javnog sektora

 • VODITELJ STUDIJA

  dr.sc. Ninoslav Gregurić Bajza, v.pred. | nbajza@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  magistar / magistra menadžmenta javnog sektora (mag. oec.)

 • ŠKOLARINA

  3.300,00 eur

Nastavni plan za novu generaciju

Nastavni plan za novu generaciju

Nastavni plan za novu generaciju možete pogledati OVDJE.

Zašto Menadžment javnog sektora?

Zašto Menadžment javnog sektora?

U četiri semestra, u dvije akademske godine, znanje i vještine prenosit će vam ugledni profesori i priznati stručnjaci s iskustvom u obnašanju visokih dužnosti u javnom sektoru. Studij je koncipiran u skladu s modernim menadžerskim standardima prema najboljim uzorima iz Europske unije, kao što su studiji Master of Public Administration (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin – Njemačka), MAS Public Management (Luzern University of Applied Sciences and Arts – Švicarska), MSc Public Management and Governance (London School of Economics – Ujedinjeno Kraljevstvo), MPM Public Management (Carnegie Mellon University i Heinz College – Sjedinjene Američke Države)i mnogi drugi.

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske dalo je preporuku za program studija Menadžment javnog sektora i podržalo njegovo pokretanje (preporuka Ministarstva uprave RH).

O programu

O programu

Studij Menadžment javnog sektora pruža znanja potrebna za specifičan profil stručnjaka – specijalista menadžmenta javnog sektora, koji je sposoban za obnašanje složenih i raznolikih poslova i funkcija u brojnim sastavnicama javnog sektora. Specijalist menadžmenta javnog sektora ima interdisciplinarna i vještine potrebne za ustroj, djelokrug  i vođenje brojnih subjekata iz javnog sektora. Ta znanja i vještine između ostalih uključuju i znanja iz strategijskog i projektnog menadžmenta, organizacije, ekonomije, prava, zaštite okoliša, informacijskih sustava, javne nabave, upravljanja energijom, rizicima, projektima, ljudskim potencijalima i drugim resursima.

Program ovog studija fokusiran je na znanja potrebna za razumijevanje pravnog i ekonomskog okvira javnog sektora, ali i na poznavanje nekih drugih područja, kao što su zaštita zdravlja i sigurnost na radu zaposlenika, informacijska sigurnost, upravljanje informacijama i komunikacijama, problematika društvene odgovornosti subjekata u javnom sektoru te integrirani sustavi upravljanja. Studenti će nakon studija dobro vladati znanjima nužnim za obavljanje poslovnih procesa u administrativnom okruženju, za što je potrebno poznavanje javnih politika, propisa i pravnih akata te procedure njihova nastajanja i donošenja uz povezivanje dobre prakse s najnovijim teorijskim dostignućima, a sve radi toga da se u implementiranju sustava upravljanja osigura usklađenost s međunarodnim normama i standardima.

Specifičnost studija ali i njegova pristupačnost studentima, ogleda se u online nastavi na daljinu koja studentima omogućuje praćenje nastavnih procesa iz svoga doma ili bilo kojeg mjesta na kojem se zateknu i na kojem imaju pristup internetu. Za redovite studente i sve one koji žele pratiti nastavu u izravnom i neposrednom kontaktu s profesorima, nastava se održava u suvremenim i novoopremljenim prostorijama Veleučilišta Baltazar u Zagrebu, Lastovska ulica 23.

O studiju

Cjeloživotno učenje je koliko neophodnost, toliko je i temelj svakog napretka. U tom smislu, “Baltazar” je sjajan korak unaprijed za mene osobno, ali nadam se i za državnu i javnu upravu ubuduće.

Ivica Horvat

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Kroz studij Menadžmenta javnog sektora proširila sam i nadogradila svoje znanje, upoznala se s iskustvima drugih kolega, a sve to uz otvorene i pristupačne profesore te online podršku studiranju koja čini ovaj studij dinamičnim i suvremenim.

Miljana Kovač

HEP-Proizvodnja d.o.o.

Pristupačnost