Dokumenti

Dokumenti

Natječaji

Natječaji za izbor u nastavno zvanje

Natječaji za studente

Opći akti

Statut

Misija, vizija, ciljevi

Dopusnice za izvođenje studijskih programa

Pravilnici

Odluke

Protokoli i Procedure

Odluke - Povjerenstva

Pravila o naknadi troškova prijevoza

Naputci

Revizorska izvješća

Donacije

Certifikati

Obrasci i zahtjevi za studente

Izbori za predstavnika radnika u Upravnom vijeću Veleučilišta

Zakoni

Javna nabava

Jednostavna nabava

Poziv na dostavu ponuda

Pitanja i odgovori

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Prijavi se